huis Bo73&n170

===

1 februari 1841
L220 t/m 224 Marijn Vergouwen en Johanna de Winter

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N..-.. {Img52}


JS167v {Img233}

Cornelis de Winter bij onderhandse deling van 5 oktober 1798

Marta en Cornelis de Winter als erfgenamen ab intestato van hun broeder Johannes de Winter uit Mattheus Ignatius Geerts, hier boven, bij veste van 27 september 1791 een huis en erf aan de noordzijde van de Molenstraat bij de Hoge Brug op 10£

uit hun gemeen schot fol. 155 een huis en erf (annex ’t voorgaande) op de noordzijde van de Molenstraat op 4£

Overgebracht op Adrianus Verbraken NCKL5v

===

NCKL5v {Img203}

Adrianus Verbraaken uit Cornelis de Winter fol. 167v en NCHB2 bij testament van 28 augustus 1813, notaris J.B. Backx een huis, hof en erf (te vooren twee huijsinge) aan de noordzijde van de Molenstraat op 14£

Bo73&n170