huis Bo77&n174

1 februari 1714
Quirijn de Backer als lasthebber (procuratie van 4 april 1713, notaris H. van Pelt) van Cornelis van Boxel, weduwnaar van Elisabeth de Backer vest mr Andries van der Ouderaa in een huis, hof en erf op de Molenstraat op de noordzijde. O: Wouter de Zeembereijder, W: Jacobus Sgrauwen, Z: de Molenstraat en N: de nieuwe hof van Engelbert Wagemaeckers. Conditie van 27 december 1713. Koopsom: 700 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R313, fol. 14v-15r {Img26}.

 

 


Schotboek

JS233v {Img35}

mr Andries van der Ouderaa, fol. 157 bij veste van 1 februari 1714 een huis en erf in de Molenstraat tevoren gekomen van van Jan Hendricx de Backer op 8£ 

Cornelis Jansen de Winter X Maria van der Ouderaa bij deling voorschreven fol. 234

===

JS234r {Img35}

Modo de weduwe Laurens de Winter bij transport van 19 september 1771

Modo Maria van der Ouderaa weduwe van Cornelis Jansen de Winter

Cornelis Jansen de Winter X Maria van der Ouderaa uit haar vader hiernevens bij deling van 23 april 1722 een huis en erf in de Molenstraat tevoren gekomen van Adriaen Jansen Maes op 8£

Rakende de servituten van dit huis en erf is gepasseerd voor schepenen op 22 december 1766