huis Bo80&n177

2 januari 1708
Jasper van Balen X Joossijntie Claessen Stommens voor 1/5 part; Jasper van Balen  als lasthebber (procuratie van 16 december 1707, notaris Theodor van Merlen te Antwerpen, geregistreerd 2 januari 1708) van Anthonetta Claessen Stommens voor 1/5 part, Anna Loncke, weduwe van Huijbreght Stommens voor 1/5 part, Pieter Claessen Stommens voor 1/5 part en Pieter Claessen Stommens als aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van Pieter Costermans en Cathalijn Claessen Stommens voor 1/5 part; samen kinderen en erfgenamen van Nicolaes Quirijnsen Stommens vesten Cornelis Goorden Trouw in een huis, hof en erf met een rijgang daar oostwaarts aan in de Molenstraat. O: het huis genaamd het Bourgondiens Cruijs, W: het huis van Dielis Betinx, Z: de Molenstraat en N: Engelbert Wagemaeckers. Koopcontract: 17 december 1707. Koopsom: 900 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R307, fol. 1r-2r {Img2-3}. 

===

16 augustus 1737
Willem de Keijser, koopman als op 26 juni 1737 angestelde curator over de geabandonneerde boedel van wijlen Maria de Beer, weduwe van Cornelis Trouw en naderhand van Mattheus van Pelt vest Hermanus van Dockum in een huis, schuur, hof en erf met de rijgang daar oostwaarts aan aan de noordzijde van de Molenstraat, O: Francis van Ham, W: Antonij Haecx, Z: de straat en N: Wagemakers. Belast met een rente van 1½ st aan de Armen van de Molenstraat. Koopcontract: 26 juli 1737. Koopsom: 690 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R333, fol. 51r-v {Img…}.

===

2 juli 1749
Hermanus van Dockum, commies van de Grote Brabantse Zwijgende Landtol vest Jacobus van Aart in een huis, hof en erf op de noordzijde van de Markt. O: Francis van Ham, W: Anthonij Haecx, Z: de straat en N: … {sic}. Belast met een rente van 12 duiten aan de armen van de Molenstraat. Koopcontract: 7 juni 1749. Koopsom: 770 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img70-71}.

===

9 april 1761
Franciscus Jacobus de Klerck als lasthebber (procuratie notaris S. Bosschart) van Theodorus Wijnen X Dingena van Aart; Geert Moerincx als voogd over de minderjarige kinderen van Jacobus van Aart (akte van 11 februari 1761); Cornelia Roevens, weduwe van Jacobus van Aart als voogdesse over het minderjarig kin genaamd Adriaen van Aert (akte van authorisatie van 28 februari 1761) vesten Rudolph Heller in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek fol. 145. Belast met 12 duiten {niet vermeld aan wie}. Koopconditie van 20 maart 1761. Koopsom: 660 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img140}.

===

8 januari 1762
Rudolph Heller, gerechtsvorster vest Willem van Straelen, schipper, in een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Molenstraat. Schotbeok: fol. 145. Koopsom: 620 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R… ongefolieerd {img185}.

===

14 juni 1787
Andries Wouterse van der Ouderaa als lasthebber (volgens koopcontract van 3 mei 1787) van Willem van Straelen wonende te Boom vest Anthonij de Greef in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 145. Belast een cijns van 1 st 8 penn aan de Armen van de Molenstraat. Koopsom: 1.250 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img117}.

===

11 maart 1797
Anna van Overveld weduwe en testamentaire erfgename van Anthonie de Greef vest Jan Jongeneelen de jonge  in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotbeok: fol. 515. Belast met een cijns van 1 st 8 penn aan de Armen van de Molenstraat. Koopcontract: 11 februari 1797. Koopsom: 1.800 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 17-18 {Img11-12}.


Schotboek

JS145r {Img210}

Modo Willem van Straelen bij veste van 8 januari 1762

Modo Rudolph Heller bij veste van 9 april 1761

Modo Cornelia {…} weduwe van Jacobus Veraart, Digna, Johanna, Antonet, Jan, Gerardus en Adriaan erfgenamen van Jacobus van Aert

Modo Jacobus van Aert bij veste van 2 juli 1749

Modo Hermanus van Dockum bij veste van 16 augustus 1737

Cornelis Goorden Trouw uit Nicolaes Crijnsen fol. 193 bij veste van 2 januari 1708 een huis en erf in de Molenstraat op 10£

Habet Anthonij de Greef bij veste van 14 juni 1787 overgebracht fol. 515

===

JS515r {Img124}

Modo Jan Jongenelen de jonge, den hospes bij veste van 11 maart 1797

Anna van Overvelt weduwe en erfgename van Anthonie de Greef volgens testament van 13 september 1777, notaris S. Bosschart

Anthonij de Greef uit Willem van Straelen fol. 145 bij veste van 14 jun 1787 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 10£

Bo80&n177