huis Bo84/85&n180

7 maart 1794
Anna van der Ouderaa, weduwe van Dominicus van Ursel vest gerard Machielse in twee huizen annex malkanderen aan de noordzijde van de Molenstraat. Koopcontract: 7 februari 1794.Koopsom: 1.100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R346, ongefolieerd {Img62}.


Schotboek

NCMa17r {Img18}

Anna van der Ouderaa uit haar gemeenschappelijk schot met haar zuster Adriana van der Ouderaa bij onderlinge deling van 14 mei 1785 twee huizen en erven aan de noordzijde van de Molenstraat op 12£

Habet Gerard Machielse bij veste van 7 maart 1794 fol. 133v

===

JS133Av {Img199}

Gerard Machielse uit Anna van der Ouderaa weduwe Dominicus van Ursel NCMa17 bij veste van 7 maart 1794