Huis Bo90&185

27 april 1701
Cornelis de Cater X Maria van Breugel en als lasthebber van Josina van Breugel X Pieter Lodiers en speciaal geauthoriseerd (akte van 23 december 1700) door weesmeesters vanwege de kinderen Adriaen, Jan, Marijnis en Machilis van Breugel en zich nog sterk makende  voor Pieter van Breugel en nog door weesmeesters geauthoriseerd  vanwege de drie nakinderen van voornoemde Cornelis van Breugel in tweede huwelijk verwekt door Maria Pieters van Doremalen vest Cornelis Campens in een huis en erf op de noordzijde van de Molenstraat. O: Bartholomeus Lambreght, W: de erfgenamen van Adriaen van Geerts, ‘sherenstraat en N: de hoveniershof. Koopcontract: 16 november 1700. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R300, fol. 43v-44r {Img52}.


JS142r {Img207}

Modo Cornelia, Anna en Cornelis Kampen en kinderen

Modo Norbertus Kampen als erfgenaam van zijn broeder Cornelis Kampen, dus nu Cornelis Kampen voor het geheel

Modo Cornelis Campen en Norbertus Campen 1/3 als erfgenamen van hun zuster Anna Campen en 2/3 ls erfgenamen van hun vader Cornelis Kampen

Cornelis Campen uit Cornelis Adr. van Breugel fol. 152 bij veste van 27 april 1701 een huis en erf in de Molenstraat op 7£