huis Bo91&n186

 

15 juni 1699
Staat en inventaris van de erfgoederen toekomende de vier kinderen van zaliger Adriaen van Geert en Cornelia Adriaenssen Mangelaer. Gevolgd door deling tussen Huijbrecht van der Burght X Maeijken Adriaenssen van Geert voor 1/4 part, Joos Adriaenssen van Geert voor 1/4 part, Adriaen Adriaenssen van geert voor 1/4 part en Anneken Adriaenssen van Geert voor 1/4 part. Bij de onroerende goederen (33 stuks) onder nr 1: een huis en erf in de Molenstraat waarin Adriaen van Geert is overleden: O: het huis en erf van de weduwe van Cornelis van Breugel, W: huis en erf van Johan Moermans, Z: ‘sherenstraat en N: de hoveniershove; onder nr. 2: een afgebrand erf in de Molenstraat dat in 1687 is afgebrand met de muragie ende steenen als andersints daer nog op leggende: O: huis en erf van Joos Verbraeck, W: huis en erf van de kinderen van Huijbregt Suijkerbuijck, Z: ‘sherenbansloot en N: ‘sherenstraat. Kavel C is toebedeeld aan Adrianus Adriaenssen van Geert en omvatte onder andere het afgebrande huis. Kavel D: is toebedeeld aan Anneken Adriaenssen van Geert en omvatte het huis waarin Adriaen van Geert is overleden.

WBA: Roosendaal en Nispen; R371, fol. 60v-70v {Img71-81}.

===

13 augustus 1728
Deling van de erfgoederen nagelaten door Dirck van Soeren, tussen Johan van der Burght X Anthonia van Soeren voor de ene helft en Corstiaen van Soeren ten behoeve van zijn kinderen voor de andere helft. Bij de goederen onder andere:
1) de helft van een huis, hof en erf in de Molenstraat waarvan de wederhelft toekomt aan Dirck van Soeren, Dirck aangekomen van zijn overleden echtgenote Anneken Adriaensen van Geert volgens testament van 5 september 1712 (notaris J. Dons).
6) een huis, hof en erf over de Lage Brug
7) een huis, hof en erf over de Kade in de Rosemarijnshoek
8) een huis en erf over de Lage Brug in de Rosemarijnshoek
14) een huis, hof en erf over de Hoge Brug genaamd de Duijsent Vresen
Kavel A is toebedeeld aan Cortiaen van Soeren ten behoeve van zijn kinderen; in deze kavel onder andere de goederen onder 1 en 8
Kavel B is toebedeeld aan Johan van der Burght; in deze kavel onder andere de goederen onder 6 en 7.

WBA: Roosendaal en Nispen; R399, fol. 124v-129v {Img141-146}.

===

15 november 1741
Cornelia van Son, weduwe van Adriaen van Geert als lasthebster (procuratie van 11 juli 1741, notaris Otto Laurentz Klockmans) van Johan Christoffel Hessen en zijn echtgenote Maria van Aert, dochter van de comparante wonende te Berlijn; Isaak van Geert in eigen naam, beiden voor de ene helft en Martinus van der Burght als testamentaire voogd (geauthoriseerd op 13 september 1741) over de twee minderjarige kinderen van wijlen Christiaen van Soeren vesten Anthonij Poppelaer in wiens naam compareerde zijn echtgenote Ida Griffins in een huis en erf op de noordzijde van de Molenstraat. O: de erfgenamen van Cornelis Kampen, W: Adriaen Nieuwenboer, Z: ‘sherenstraat en N: Petrus de Beunje. Schotboek: fol. 87 en 304v. Koopcontract: 2 oktober 1741. Koopsom: 325 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R335 {Img132-134}.


Schotboek

===

OS150v {Img179}

Adriaen van Geert van zijn moeder Tanneken Callebout weduwe van Joost van Geerte van David Jans van Herel, brandewijnstoker, gevest 27 mei 1633 een huis en erf in de Molenstraat op {6}£

===

OS199r {Img229}

Anneken Adriaenssen van Geert uit Adr. van Geert haar vader fol. 150 bij deling van 15 juni 1699 de helft van een huis in de Molenstraat waarvan de andere helft Joos van Geert toekomt op 3£ 15 st

===

JS304Ar {Img145}

{Modo Corstiaen van Soeren ten behoeve van zijn twee kinderen bij deling van 13 augustus 1728 en naderhand nog bij successie van hun vader}

Dirck van Soeren uit Anneken Adriaensen van Geert zijn overleden echtgenote fol. 199 bij testament van 5 september 1712, notaris J. Dons de helft van een huis in de Molenstraat waarvan Joos van Geert de wederhelft toekomt op 7£ dus de helft 3£ 10 st

Habet Ant. Poppelaer bij veste van 15 november 1741 overgezet fol. 139

===

JS139r {Img204}

Pieter Breugelmans en voorts de kinderen van Pieter Breugelmans als erfgenamen ab intestato van Pieter Breugelmans bij veste van 31 december 1810

Maria en Geertruij Breugelmans als erfgenamen ab intesato van hun broeder

Modo Pieter, Maria en Geertruij Breugelmans, kinderen en erfgenamen van  Jan Breugelmans

Modo Jan Breugelmans bij veste van 10 januari 1764

Modo Jan, Lambert en Cornelis Poeppelaers kinderen van  Ida Griffens 

Modo Ida Griffens, weduwe en boedelhoudster van Anthonij Poppelaers

Anthonij Poppelaers uit Cornelia van Son en Corstiaen van Soeren fol. 87 en 304 bij veste van 15 november 1741 een huis in de Molenstraat op 7£

Vide ook NCMa46

===