huis Bo92&n187

7 juni 1847
Anthonie Schippers, bakker verkoopt uit de hand aan Adriana Vermeulen, echtgenote van Anthonie Kuijpers, logementhouders een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Kadastraal L174 (huis en erf) en L175 (moestuin). De verkoper aangekomen bij koop van 20 juli 1818, notaris G.A. Backx. Met verwijzing naar Anna Nollen, weduwe van Carel Clarijs.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, n-II-2510-123.

===

6, 12 en 20 juli 818
Publiek verkoop op verzoek van Melchior Verbraken, bakker van een huis, schuur, hof en erf met de rijgang daar oostwaarts aan in de Molenstraat B92. O: Maria Gommeren, W: de Armen van Roosendaal, Z: de straat en N: Pieter Vreugde. De verkoper behoudt de winkelbank, planken en kastje staande en hangende in de winkel en de oven met het muurtje en een bedstede.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7013-63, 66 en 68 {Img226-232}.

===

5 april 1818
Erfmangeling tussen Josephus Mertens, molenaar en Melchior Verbraken, bakker. Josephus Mertens transporteert  aan Melchior Verbraken een huis, schuur, hof en erf met de gang daar oostwaarts aan in de Molenstraat B92. O: Maria Gommeren, N: pieter Vreugden, W: de Armen en Z: de straat. Aangekomen bij koop van Hendrik Rubert bij koopcontract van 20 januari 1813, notaris J.B. Backx. Melchior Verbraken transporteert een huis genaam de Gulden Kop op het einde van de Markt A65. O: Seijke Wijnoxbergen, W: Martien Kranen, Z: de weduwe van Lambert Segers en N: de straat. Aangekomen bij koopcontract van 25 januari 1794 voor schepenen.

WBA: Roosendaal; notaris J.B. Backx, N6935-29 {Img78-80}.

===

1 mei 1813
Hendrik Rubert, koopman wonende A13 verkoopt aan Josephus Mertens, molenaar wonende A9 een huis, schuur, hof en erf met de gang daar aan aan de noordzijde van de Molenstraat B92. O: Maria Gommeren, N: Pieter Vreugden, W: de Armen en Z: de straat. Aangekomen van Paulus Josephus Cattie op 4 september 1812, notaris J.J. Bosschart.

WBA: Roosendaal; notaris J.B. Backx, N6935-4 {Img8-9}. 

===

11 augustus en 4 september 1812
publieke veiling op verzoek van Paulus Josephus Catie van een doortimmerde en verbeterd huis, schuur, hof en erf met een vrije gang aan de noordzijde van de Molenstraat B92. O: Maria Gommeren, N: pieter Vreugden, W: de Armen van de Achterstraat en Z: de straat. Aangekomen bij koop van Cornelis van Weel bij veste van 2 januari1805. Koopsom: 3.216 fr 90 centimes.

WBA: Roosendaal, notaris J.J. Bosschart, N6905-30 {img..}.

===

2 januari 1805
Cornelis van Weel vest Paulus Josephus Cattie in een huis en erf op de noordzijde van de Molenstraat. O: Maria Gommeren, N: Pieter Vreugde, W: de Armen van de Achterstraat en Z: de straat. Koopcontract van 6 november 1804. Koopsom: 2.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu568, pag. 143-145 {Img77-78}.


Schotboek

JS209r {Img274}

Jan van Weel X Bello Nieuwenboers een huis en erf in de Molenstraat eertijds gekomen uit Nicolaas Thomas Nuijts op 14£

===

JS766v {Img179}

Cornelis Janse van Weel uit zij ouders fol. 209, 317, 767 en 768 bij onderlinge deling van 20 januari 1789 een huis en erf in de Molenstraat op 14£

Habet P.J. Cattie bij veste van 12 januari 1805 vide NCMo34v

===

NCMo34v {Img89}

Anthonie Schippers bij publieke verkoping van 30 juli 1818, notaris G.A. Backx, volgens akte van 5 april 1813

Melchior Verbraken bij erfmangeling van 5 april 1813, notaris J.B. Backx

Josephus Mertens volgens koopcontract van 20 januari 1813 (notaris J.B, Backx)

Hendrik Rubert bij publieke verkoping van 11 augustus en 4 september 1812, notaris J.J. Bosschart

Paulus Josephus Cattie uit Cornelis van Weel fol. 766v bij veste van 2 januari 1805, pag. 143 een huis en erf op de noordzijde van de Molenstraat op 14£

B92