huis Bo93&n188

16 februari 1671

Bartolomeus {sic} Marinissen Boij vest Philip Goedesoon in een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: de erfgenamen van Gijsbregt van Beeck, Z: ‘sherenstraat, W: Adr. Domen Rongen en N: de weduwe en kinderen Anthonij Staeijmans. Koopsom: 855 gld. Alles betaald 5 juni 1674.

WBA: Roosendaal en Nispen; R272, fol. 13r {Img23}

===

6 januari 1678
Philips Goedesoon vest Gerrit Janssen Wissels alias van Sangh in een huis en erf in de Molenstraat. O: het huis van Claes Thomas Nuijts nomine uxoris, Z: ‘sherenstraat, W: huis en erf van Adriaen Domen Rongen en N: het hovenierserf van Aert Latum. Koopsom: 850 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R278, fol. 1r-v {Img11-12}.

===

7 juli 1730
Bastiaen Lodewijcx en zijn echtgenote Petronella van Sangen voor 1/5 part en als lasthebber van haar zusters Angeneta en Elisabeth van Sangen (soo sij seijden) en van de kinderen van Jan en Aert van Sangen samen voor het resterende 4/5 part; samen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Geert van Sangen en Aertie van Doren vesten Gerard Cuijpers als Armmeester van de Achterstraat ten behoeve van de Armen in een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: Adriaen Nieuwenboer nomine uxoris, W: Cornelis Jansen Moerinx, Z: de Molenstraat en N: de weduwe van Cornelis Mangelaer. Belsat met een rente van 2 gld/jr aan de Kapellerij. Koopconditie: 2 mei 1730. Koopsom: 250 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen, R329, fol. 83r-84r {Img93-94}.


Schotboek

OS 150r {Img178}

Modo Geerit Janssen Wissels alias van Sange bij veste van 6 januari 1678

Philip Goedensoon gevest 16 februari 1671 van Mar. {sic} Corn. Boij een huis en erf op 5£

===

JS141v {Img207}

Geert Jansen Wissels alias van Sangh uit Philip Goedesoon fol. 150 bij veste van 6 januari 1678 een huis en erf op 5£

Habet de Armen van de Achterstraat bij veste van 7 juli 1730 overgezet fol. 348