huis Sint Hubertus

12 april 1724
Anthonij Breda en zijn echtgenote Maria van Ackeren vesten Pieter van Ackeren in een huis, hof en erf genaamd St. Huijbert in de Molenstraat. O: de weduwe en kinderen van Geert van Sangen, W: de weduwe en kinderen van Lambregt van Eij, Z: ‘sherenstraat en N: de hoveniershof van de weduwe van Cornelis Mangelaer. Koopconditie: 19 februari 1724. Koopsom: 620 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R 323, fol. 38v-39r {Img50}.

===

22 januari 1730
Pieter van Ackeren vest Cornelis Jansen Moerinx in een huis en erf genaamd St. Huijbregt in de Molenstraat. O: de erfgenamen Geert van Sangen, W: de weduwe van Lambregt van Eij, Z: de Molenstraat en N: de erfgenamen van Cornelis Mangelaar. Koopconditie: 15 december 1729. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R 329, fol. 12r-v {Img22-23}.

===

24 oktober 1797
Adriaan Cornelisse van Weel als lasthebber van Cornelis Moerincx en Cornelis Cornelisse van Struijck enige zzon van  wijlen Catharin Moerincx in leven weduwe van Cornelis van Struijck wonende te Etten voor hemzelf  en bij akte van 20 september 1797 geauthoriseerd door Jacoba Moerincx vesten Dienis Meesters in een huis, hof en erf op de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 141v. Koopcontract: 23 september 1797. Koopsom: 625 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 134-135 {Img70}.


Schotboek

JS141v {Img207}

Modo Dienis Meesters bij veste van 24 oktober 1797, pag. 134

Modo vermits het overlijden van voornoemde Martinus van Struijk, nu Cornelis en Jacoba Moerincx en Cornelis van Struijk

Modo Cornelis en Jacoba Moerincx, item de twee kinderen van wijlen Catharina Moerincx verwekt door C. Struijk, met name  dezelfde Martinus en Cornelis Struijk te samen erfgenamen van Elisabeth Poppelaars

Modo Elisabeth Poppelaars, weduwe van Cornelis Jansen Moerincx bij veste van 23 januari 1730

Pieter van Ackeren bij veste van 12 april 1724

Anthonij Breda bij  opdracht …. van 28 juni 1719 en bij akte van lichting van 6 februari 1720

Anneken van Aecken, weduwe van Francois Obels uit dezelfde fol. 150 bij testament geregistreerd op 26 oktober 1718 een huis en erf in de Molenstraat op 7£