huis het Rad van Avonturen

14 juni 1694
Cornelie Cornelissen Ketelaers, jd wonende te Antwerpen, geassisteerd door Boudewijn Rover, vest (bij evictie van 21 april 1694) Lambregt van Eij in een huis en erf genaamd ’t Rad van Avonturen. O: het huis van Jan Rongen, W: Johan de Lakenkoper, Z: ‘sherenstraat en N: de hoveniershove. Koopcontract: 18 mei 1694. Koopsom: 490 gld. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R293, fol. 72r-v {Img83-84}.

===

23 augustus 1814
Johanna van Eij, bejaarde jd en kantwerkster wonende in het huis dat zij verkoopt, verkoopt aan Jacobus Haast, schoenmaker in een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Molenstraat. B95. O: Denis Meesters, Z; de straat, W: Gerardus Verhulst en N: pieter Vreugde. De verkoopster aangekomen uit de nalatenschap van haar ouders, sedert vele jaren overleden. Koopsom: 600 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6951-122 {img421-423}.


JS141r {Img206}

Lambreght van Eij uit Cornelie Cornelissen Ketelaer fol. 149 bij veste van 14 juni 1694 een huis en erf op 6£

Habet Hendr. van Eij vide fol. 142

===

JS141v {Img207}

Jacobus Haast bij koopcontract van 23 augustus 1814, notaris P. van Vught

Modo Johanna van Eij als erfgenaam ab intestato van haar zuster

Modo Johanna, Geertruij van Eij bij onderlinge deling van 18 februari 1783

Modo Dingena, Johanna en Geertruij van Eij kinderen en erfgenamen van wijlen Catharina Crol

Modo Catharina Crol, weduwe en volgens testament van 11 januari 1746 erfgenaam van Hendrik van Eij

Hendrik van Eij uit zijn vader Lamb. van Eij fol. 141 bij onderlinge deling van 20 januari 1750 op 6£

Bo95&n190