huis Breda

20 maart 1654
Jan Oomen, geauthoriseerd door schepenen, voor de verkoop van een, op verzoek van predikant van Eijl te Ginneken en andere crediteuren van 17 juli 1652, vest Lenert Marinissen Vosbergh in een huis en erf genaamd Breda in de Molenstraat. O: Cornelis Denissen Brouwer, Z: de waterloop, W: hele gang aan het huis en erf van Jacob Mathijssen slootmaker en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 26 februri 1654. Koopsom 2.600 Rgld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R256, fol. 26r-v {Img38-39}.

===

21 maart 1654
Akkoord over een geschil tussen Lenert Vosbergh en Jan Oomen ofwel de gemeenschappelijke crediteuren over het huis Breda dat zij aan Vosbergh verkocht hebben op 20 maart 1654.

WBA: Roosendaal en Nispen; R256, fol. 26v-27r {Img39}.

===

27 maart 1675
Antonij Willemsen Schouw vest Meerten Melsen van Balen in een huis, hof en erf genaamd Breda in de Molenstraat. O: Corstiaan Coenot, Z: de waterloop, Jan Willem Noutsen en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 1.150 gld. In de marge: Stoffeltje Marijnis van den Enden X Anthonij Willemse Schouw verklaart op 9 novembr 1682 volledig betaald te zijn.

WBA: Roosendaal en Nispen; R275, ongefolieerd {Img59}.

===

16 november 1683
Meerten Melsen van Balen vest Cornelis Bastiaensen Crol in een huis en erf genaamd Breda met een vrije gang in de Molenstraat. O: Corstiaen Coenoth, Z: ‘sherenwaterloop, W: Huijbregt Tappers en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 950 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R283, fol. 59r-v {Img69}.