huis de Bijl

21 oktober 1768
Cornelis Hartogh vest Pieter Jan Aardgeerts in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Bijle aan de zuidzijde van de Markt. Schotboek fol. 672. Koopcontract: 22 september 1768. Koopsom: 1.900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img81}.

===

9 en 23 december 1824
Publieke verkoop door de erfgenamen van Petrus Johannes Aertgeerts van een huis, schuur, hof en erf genaamd de Bijle aan de zuidzijde van de Markt, O: Cornelius Laurentius Knipscheer met een gemeenschappelijke rijgang, Z: de waterloop, W: Cornelis Jordaans en N: de Markt. Petrus Johannes Aertgeerts aangekomen bij veste van 21 oktober 1768 en nog als 2e koop een perceel zaailand. Koper 1e koop: Cornelis Laane. Koopsom: 2.630 gld.

WBA: notaris P. van Vught, N….-215 en 227 {Img59-64}.

===

 


Schotboek

JS672r {img..}

Cornelis Hartogh bij onderlinge deling van 20 oktober 1763 een huis, hof en erf genaamd de Bijle op de Markt op 20£

Habet Pieter Johannes Aartgeerts bij veste vn 21 oktober 1768 overgezet fol. hier nevens

===

JS671v {Img…}

Pieter Johannes Aartgeerts uit Cornelis Hartogh fol. 672 hier nevens bij veste van 21 oktober 1768 een huisje, hof genaamd de Bijle op de Markt op 20£

Overgebracht op Cornelis Laanen NCMa35

===

NCMa35 {Img..}

Cornelis Laane uit de erven Pieter Johannes Aertgeerts fol. 671 bij akte van 23 december 1824 notaris P. van Vught een huis, hof en erf genaamd de Bijl op 20£

A85