huis de Bruinvis

16 juli 1642
Maijken Sijmons Wilgiers, weduwe van Stoffel Cornelissen Vincke en haar zoon Cornelis Stoffelen Vincke vesten Janneken Lenaerts weduwe lestwerf van Jan Janssen de Cocq in een huis, hof en erf met toebehoorten genaamd de Bruijnvisch op het einde van de Markt met de hof over de waterloop. O: het huis van Jan Mattheussen van Baerle, Z: ‘sherenstraat, W: het huis en erf van Jacob Buijsen waarbij de goot tussen beide huizen door de koper moet onderhouden worden,  en N: de waterloop. De hof over de waterloop: O: de hof van Jacob Claes Crils, Z: de loop, W: de hof van Meerten Lenerts en N de weide van de verkopers, Koopsom: 2.900 Rgld. Met nog een verwijzing naar een procuratie (van 5 mei 1642 voor notaris Nuijts) betreffende Cornelis Piersen van Hove.

WBA: Rooosendaal en Nispen; R245, fol. 63r-v {Img70-71}.