huis de Buistelput

Anthonis Bertelssen, wagenmaker is 11 Kgld 10 st. schuldig aan Joris Goortssen van Nispen. Als onderpand: het huis, hof, erf en gronden genaamd den Buijstelput op het einde van de Markt. N: de bansloot, Z: ‘sherenstraat en W: het huis en erf van Jan Cornelissen Vroenhouwers. Het huis is belast met een rente van 2½ Kgld aan de kerk van Nispen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 48r-v {Img…}.

===