huis de Drie Harten

8 november 1762
Cornelis Hartogh in eigen naam en namens zijn broeder Pieter Hartogh en als mede-voogd over de drie minderjarige kinderen van Pieter Molenschot en Maria Anna Hartogh, met name Adriaan, Anthonij en Michiel Molenschot vest Pieter Molenschot, bierbrouwer wonende op Kalsdonk in:
1) een huis en erf op Kalsdonk
2) een erf naast het voorgaande
3) een erf naast het voorgaande
4) een erfje ook aldaar
5) een huis, hof en erf over de Hoge Brug, schotboek fol 264.
Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img220}.

===

30 maart 1789
Pieter Molenschot vest Hendrik Huijbregts in een huis, schuur en erf genaamd de Drie Harten over de Hoge Brug. Schotboek: fol. 287. Belast met een cijns van 13 st aan de pastoor. Koopsom: 1.300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img314}.

===

20 april 1816
Hendrik Huijbregtse, bouwman wonende D57 verkoopt uit de hand aan Johannes Janse Haast, herbergier en koopman een huis, schuur, stal, hof en erf D5 aan de noordzijde van de Hoge Brug. De verkoper aangekomen bij akte van koop voor schepenen van 3 maart 1793 {dit is niet in overeenstemming met het schotboek}. Koopsom: 2.700 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6953-65 {Img594-596}.


Schotboek

JS287r {Img109}

Pieter Molenschot uit Pieter en Cornelis Hartogh c.s. fol. 264 bij veste van 8 november 1762 een huis en erf over de hoge Brug op 14£

Habet Hendrik Huijbregts bij veste van 30 maart 1789 NCHaink {sic}

===

NCHu1v {Img…}

Hendrik Huijbregts uit Pieter Molenschot fol. 287 bij veste van 30 maart 1789 een huis en erf ten noorden over de Hoge Brug op 14£

Overgebracht op Jan Janse Haast NCK14

===

NCK14 {Img..}

Jan Janse Haast junior uit Hendrik Huijbregts NCHu1v bij koopcontract van 20 april 1816, notaris P. van Vught een huis, schuur, hof en erf over de Hoge Brug op 14£

D328

Overgebracht op de weduwe Cornelis Johannes van Loon