huis de Drie Koningen op de zuidzijde van de Molenstraat

18 april 1633 (volgens J.H. 12 april, dus controleren}
Ansem Janssen vest Gijsbrecht Lambrechts in een huis, hof en erf in de Molenstraat, de verkoper aangekomen van Neel Paessens. O: huis en erf van Marinus Vuijst, Z: erf van Neel Paessens, W: erf van Neel Paessens en N: ‘sherenstraat. Met bepaling over het gebruik van de gang en verwijzing naar een akte van 8 februari 1631. Koopsom: 662 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R240, fol. 28v-29r {Img34}.

===

3 oktober 1670
Martinus Brouwers oud borgemeester van Bern op Zoom  verkoopt aan Adriaen Melsen van Balen een huis, brouwerij, erf en aencleve aan de Hoge Brug gekomen van Ansem Janssen van Hapert. O: de vaartkant, W: Jan Ruijten, Z: Jan Ruijten en de wever Anthoni en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 5.600 Kgld. Gevest: 21 november 1671.

WBA: Roosendaal en Nispen; R271, fol. 64v {Img73} en fol. 65r {Img77}.

===

11 februari 1692
Elisabeth Brouwers echtgenote van Francois Julien du Marché, kapitein van een compagnie voetknechten  ten dienste deser landen met procuratie van 2 maart 1691 (notaris A. Schippers) van haar echtgenote vest David Pijpers in een huis, erf en brouwerij genoemd de Drije Coningen met alle toebehoorten in de Molenstraat. O: de turfvaart, N: ‘sherenstraat, W: Jan Ruijten en Z: Jan Ruijten. Koopsom: 1.750 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R291, fol. 5r06r {Img12-13}.


Schotboek

OS161v {Img191}

Adriaen Melssen van Balen bij veste van … {sic} 1670 uit Ansem Janssen een ledig erf aan de Hoge Brug op het einde van de Molenstraat gevest 18 april 1633
net het huis daar op staande op 10£

===

JS148v {Img214}

David Pijpers uit Adriaen Melsen van Balen fol. 161v bij veste van 12 februari 1692 een ledig erf aan de Hoge Brug op het einde van de Molenstraat
met het huis daar op staande op 10£

En uit Jan Ruijten fol. 162 bij veste van 13 april 1700 een huis en erf aan de vaart achter zijn brouwerij waar nu uithangt de Dubbele Arent op 6£

Vermits dese huijsinge is vervallen wert d’erve in collegio geschot op 1£