huis de Drie Kroontjes

11 oktober 1634
Janneken Adriaens Loncke laatst weduwe van Anthonis Steven van Innevelt leent 100 Rgld van Jan Lambrechts Backers,. Onderpand: een huis en erf aan de Kade. O: huis en erf van Laureijs Huijbrecht Carpincx, Z: de bansloot, W: huis en erf van Anna Teunen en N: ‘sherenstraat. Afgelost: 21 juli 1659.

WBA: Roosendaal en Nispen; R240, fol. 97r-v {img219-220}.

===

8 juni 1639
Janneken Loncken laatst weduwe van Anthonis Stevens van Innevelt en “nu” hertrouwd met Cornelis Huijbrechts Sijmons leent 250 gld van Adriaen Cornelissen Hulst. Onderpand: haar huis aan de Kade waarin zij woont. O: het huis en erf van Laureijs Huijbrecht Carpincx, Z: … {sic}, W: huis en erf van Anna Thonen van Jacob Geretsen en N: ‘sherenstraat. Afgelost: 1 juli 1642.

WBA: Roosendaal en Nispen; R231, fol. 56r {Img138}.

===

26 januari 1647
Testament van Janneken Adriaen Lonckedochter. Zij laat haar goederen na, voor de ene helft aan haar dochter Elisabeth Jacopsen en de andere helft aan Catelijne Jacques Droenen, het dochtertje van haar overleden zoon.

WBA: Roosendaal; N6573, fol. 10r-v {Img14-15}.

===

17 april 1694
Cornelis Simontsz Boot als aangestelde voogd over de twee minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Janz Segers en Jacomina Cornelissen vest Jan Verhoeven, schipper en zijn echtgenote Adriaentie Jansz Blaeuw in een huis, hof en erf aan de Kade. O: de weduwe van dominee Hermanus van Essen, Jan Damen van de Hout, Z: de weduwe van dominee Hermanus van Essen en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 460 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R293, fol. 42v-43r {Img54-55}.

===

5 mei 1718
Staat, taxatie en verdeling van de goederen nagelaten door Jan Cornelissen Verhoeven en zijn echtgenote Adriaentie Jansen Blaeuw tussen Johanna Jansen Verhoeven X Jan Matthijssen van Wallendael voor 1/3 part, Anthonij Verhoeven voor hem zelf voor 1/3 part en die zelfde Anthonij verhoeven met Jan Matthijssen van Wallendael als testamentaire voogden over de onmondige Pieter Jansen Verhoeven voor 1/3 part. Bij de erfgoederen een huis en erf op het einde van de Markt. O: Adriaen van Venroij, W: Pieter Claessen Stommens, Z: Adriaen van Venroij en N: ‘sherenstraat. Het huis en erf is getaxeerd, inclusief eenige rommelerije, torf en hout gegenwoordigh in deselve huijsinge op 875 gld. Kavel A: aanbedeeld aan Johanna Jansen Verhoeven.

WBA: Roosendaal en Nispen; R389; fol. 65v-69r {Img80-83}. 

===

21 april 1768
Helena van Wallendael meerderjarige dochter, wonende te Roosendaal als lasthebster (procuratie van 1 april 1768, notaris Justus van der Meij junior)van Gosewijn Mardang X Adriana van Wallendael wonende te Rotterdam; item van Jacoba van Wallendael X Johannes Jacobus Moreau wonende te Middelburg vest Jan Lensveld wonende te Roosendaal in een huis en hof aan de Scheepskade. Koopcontract: 2 april 1768. Koopsom: 820 gld. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img50}.

===

16 september 1799
Jan Lensveld leent 100 gld van de Armmeester van de Markt. Onderpand: een huis en erf genaamd de Drie Kroontjens op het einde bij de scheepskade. Schotboek: fol. 64.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu566, pag. 46-47 {Img27}.

===

13 april 1802
Martinus van Vught als executeur van de boedel van wijlen Maria van Asvelt, weduwe van Jan Lensvelt volgens schepenakte van 26 mei 1800 vest Paulus Martinus in een huis en erf op het zuideinde op het einde van de Markt. Koopcontract: 11 februari 1802. Koopsom: 550 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag. 23-24 {Img13-14}.

===

14 en 28 februari 1822
Publieke verkoping op verzoek van Johannes Meeuwis, kleermaker in eigen naam en als vader en voogd van zijn onmondige kinderen met name: Johanna Catharina, Johanna Maria, Cornelia, Cornelis en Jan Franciscus Gerardus Meeuwis in huwelijk verwekt bij zijn echtgenote Dimphna Bakkers en Johannes Bakkers, smid, wonende te Stampersgat onder Nieuw Gastel als toeziende voogd van een huis, hof en erf op get eind van de Grote Markt A56. O: de weduwe van Michiel Timmermans, W: Wouter de Bruijn, Z: de waterloop en N: de straat. Koper Theodorus van Elsewijk. Koopsom: 370 gld.

WBA: Roosendaal, notaris G.A. Backx, N7017-15 {Img49-54}.

===

23 maart 1822
Theodorus Elsewijk, winkelier, wonende A56 leent 400 gld van Johannes van Ommeren, koopman wonende B13. Onderpand: een huis, schuur en erf aan de zuidzijde van de Markt. O: en Z: de weduwe van Michiel Timmermans, W: Wouter de Bruijn en N: de straat.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6959-92 {Img639-641}.


Schotboek

OS55v {Img90}

Modo Johannes Janssen Verhoeven bij deling van 5 mei 1718

Modo Jan Verhoeven bij veste van 17 april 1694 

Janneken Loncke, weduwe van Anthonis van Innevelt uit Cornelis Jacobs een huis en erf aan het einde bij de scheepskade

===

JS64r {Img..}

Theodorus Elsewijk bij publieke verkoop 28 februari 1822, notaris G.A. Backx

… {onleesbaar tgv een beschadiging} Meeuwisse en Cornelia van Lensvelt, weduwe en testamentaire erfgename (testament van 10 januari 1803, notaris J.J. Bosschart) van Paulus Martinus

Paulus Martinus bij veste van 13 maart 1802, pag. 3

Modo Jan Lensveld bij veste van 21 april 1768

Modo Adriana en Jacoba van Wallendael, kinderen en erfgenamen van Johanna Janssen Verhoeven, weduwe van  .. {sic} van Wallendael

Johanna Jansen Verhoeven uit haar vader Johan Verhoeven fol. 55v bij deling van 5 mei 1718 een huis en erf op het einde  van de Scheepskade op 6£

Ao56&n58