huis de Drie Papegaaien

29 oktober 1723
Frans van Rosmaele en zijn echtgenote Jacomijntie Matthijssen Danen vesten Pietr Boenders in een huis, hof en erf genaamd de Drije Papegaeijen op de noordzijde van de Markt. O: de weduwe Lambregt van Eij, W: Jacobus Lantkneghts, Z: de Molenstraat en N: de hoveniershove van de weduwe van Cornelis Mangelaer. Koopcontract: 4 oktober 1723. Koopsom: 300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R322, fol. 50r-v {Img 63-64}.


Schotboek

JS141r {Img206}

{Modo als hier nevens}

Modo Pieter Boenders bij veste van 29 oktober 1723

Jacomijntie Matthijs Jacobs Danen uit Cornelis van der Heijden fol. 149 bij testament geregistreerd Roosendaal 19 oktober 1716 een huis en erf genaamd de Drije Papegaeijen in de Molenstraat op 6£

Cornelis Haest vide de andere zijde


 

Bo96&n191