huis de Drie Willigen

Het huis (erf?) de Drie Willigen wordt genoemd in een akte van 16 juni 1631. R239, fol. 53r-v {Img57-58}.