huis de Druiventros

12 mei 1738
Hendrik van Pelt, notaris en procureur als lasthebber (procuratie van 23 april 1738, notaris A. de Groot) van Catharina Engelen weduwe van Jacobus Sanders wonende te Wouw en volgens authorisatie van de Raad van Brabant van 9 februari 1730 verleent aan Adriana van Sprangh weduwe en boedelhoudster van Jacobus Janssen van Weert en speciaal door de Raad van Brabant verleent aan Catharina Engelen weduwe van Jacobus Sanders van 29 maart 1738 vest ten behoeve van zijn twee zusters Maria Sanders weduwe van Jan Moerkints en Elisabeth Sanders X Lindert van Ackeren, in een huis, erf met alle toebehoorten aan de Kade op het einde van de Markt met de hof over de loop, eertijds gekomen van Cornelia Pieterssen van Nieuwenhuijsen. O: de weduwe Gijsbrecht van Beeck, W: de erfgenamen van Gageldonck, Z: de Markt en N: de erfgenmen van Jacobus Janssen Timmermans in het schotboek staande op naam van Adriana van Sprangh. Koopcontract: 6 maart 1738. Koopsom: 6oo gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R333, fol. … {Img27-129}.

===

3 maart 1749
Jan Sanders en Maria Sanders weduwe van Johan Moerkens beiden wonende te Wouw vesten hun zwager Leendert Goortse van Ackeren mede wonende te Wouw in 2/3 parten van een huis, hof en erf aan de Kade op het einde van de Markt. Schotboek fol. … {sic}. Koopcontract van 25 juni 1748. Koopsom: 333 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img43-44}.

===

16 december 1763
Andries Tappers als lasthebber (procuratie van 23 april 1763, notaris S. Bosschart) van Adriana Timmermans wonende te Antwerpen vest Johan Hootsmans de jonge in een huis, schuur, hof en erf genaamd den Druijventros aan de noordzijde van de Markt. Schotboek fol. 133. Koopacte van 19 november 1763. Koopsom: 500 gld.

WBA; Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img27}.

===

25 november 1767
Johannes Hootsmans transporteert uit vrije wil aan Theodorus Louis Drabbe, baljuw en dijkgraaf te Standdaarbuiten een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de Markt bij de Kade en thans bewoont door de transporteur. Het huis is de transporteur aangekomen van Adriana Timmermans, thans echtgenote van Johan Raats bij veste van 16 december 1766. De transportant mag blijven wonen in het huis tot 1 mei 1768. Koopsom: 450 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img19}. 

===

26 mei 1768
Theodorus Louis Drabbe, baljuw en dijkgraaf te Standdaarbuiten en wonende te Roosendaal vest Arnoldus Kriesels in een huis, hof en erf op het einde van de Markt aan de Kade. Koopcontract: 22 april 1768. Koopsom: 500 gld. Volledig betaald op 25 februari 1809.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img65}.

===

18 en 25 juli 1814
Publieke veiling op verzoek van Charles Marie de Pauw, particulier wonende te Roosendaal. 1e koop: een huis, hof en erf genaamd den Druiventros aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelis Johannes van Loon, W: de weduwe Jan Klazen, Z: de Markt en N: de waterloop. Is vehuurd voor 52 gld/jr tot 1 november 1814. 2e koop: een huis en erf op de noordzijde van de Markt. O: de weduwe Dingeman de Rijk, W: Pieter Heijblom, Z: de Markt en N: de waterloop. Is verhuurd aan diverse personen tot eind november 1814. 3e en 4e kopen: percelen land. Koper 1e koop: Johannes Franciscus Rumigius Smeets voor 640 gld. 2e Koop aangehouden.

WBA: Roosendaal; notaris J.J. Bosschart, N6907-39 en 33 {Img106-115}.

===

14 augustus 1815
Johannes Franciscus Smeets, weduwnaar en testamentaire (testament van 18 maart 1815 notaris G.A. Backx) erfgenaam van Jacoba de Mooij verkoopt (met permissie verleend op 19 juni 1815 door Hendrik Rijssen, regulateur van het recht van successie) aan Adriaan van Oorschot, winkelier een huis, schuur, hof en erf A47 aan de noordzijde van de Markt. O: Cornelis Buijs, Z: de straat, W: de weduwe Jan Klaassen en N: Gerardus Aarde. De verkoper aangekomen bij publieke verkoping van 18 juli 1814 (notaris J.J. Bosschart). Koopsom: 600 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6952-167 {Img276-278}.

===

8 mei 1822
Adriaan van Oorschot, werkman verkoopt uit de hand aan Anthonia Magdalena Timmermans, bierbrouwster en negotiante en weduwe van Cornelis Johannes van Loon, een huis, schuur en erf aan de noordzijde op het einde van de Markt bij de Kade. O: Cornelis Buijs, Z: de straat, W: Christina Klaasse en N: de waterloop. De verkoper aangekomen bij verkoopakte van 14 augustus 1815. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6959-143 {Img501-502}.

===

14 augustus 1822
Anthonia Magdalena Timmermans, bierbrouwster en negociante en weduwe van Cornelis Johannes van Loon verkoopt uit de hand aan Albertus Leonard Fercken gepensioneerd kapitein en Casparus Jan Fercken vrederechter een huis, schuur en erf genaamd den Druiventros aan de noordzijde van de Markt bij de Kade. O: Cornelis Buijs, Z: de straat, W: Christina Klaassen en N: de waterloop. De verkoopster aangekomen bij akte van koop op 8 mei 1822 (notaris P. van Vught). Koopsom: 550 gld.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6959-247 {Img281-283}.

===

8 mei 1827
Casparus Jan Fercken vrederechter van kanton Breda en Albertus Leonard Fercken, koopman verkopen aan Pieter Hartmans, schipper te Roosendaal een huis, schuur en erf genaamd den Druiventros aan de noordzijde van de Markt bij de Kade. O: Cornelis Buijs, Z: de straat, W: Christia Klaassen en N: de waterloop. De verkopers aangekomen bij koopakte van 14 augustus 1822 (notaris P. van Vught). Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, N7065 {Img46-47}.


JS54v {Img94}

Jan Jacobsen van Weert X Cornelia Pietersen van Nieuwenhuijse bij deling van 20 december 1687 uit haar broeder Jacob Pietersen van Nieuwenhuijse uit haar vaders schot een huis en erf aan de Kade met de hof over de loop op 18£

Habet Maria Elisabeth Sanders bij veste van 12 mei 1738 overgezet fol. 55r

===

JS55r {Img95}

Johan, Maria en Elisabet Sanders uit Adriana van Sprangh weduwe van Jacobus van Weert fol. 54 bij veste van 12 mei 1738 een huis en erf aan de Kade met de hof over de loop op 18£

Overgebracht fol. 803 en daarom hier geroijeerd.

===

JS803v {Img253}

Govert Leendertz van Ackeren uit zijn vrouwe broeder en susters fol. 55 bij veste van 3 maart 1749 een huis en erf met de hof over de loop op 18£

Habet Maria Cornelia van Akkeren bij deling van 27 maart 1784

===

JS813Av {Img264}

Maria Cornelia van Akkeren uit Leendert Goortse van Akkeren fol. 803 bij onderlinge deling een huis en erf aan de Kade op 18£

Habet Arnoldus Kriesels bij veste 9 oktober 1788 overgezet fol. 134v

===

JS134v

Arnoldus Kriesels uit Maria Cornelia van Akkeren fol. 813v bij veste van 9 oktober 1788 een huis en erf aan de Kade met de hof over de loop op 18£

Overgebracht op J.F.R. Smeets NCMa47v

===

NCMa47v {Img…}

Adranus van Oorschot bij koopakte van 14 augustus 1815, notaris P. van Vught

Johannes Franciscus Rumigius Smeets uit Charles Marie de Paeuw nomine uxoris fol. 134v bij publieke verkoop 25 juli 1814, notaris J.J. Bosschart een huis, schuur en erf Ao47&n49 aan de noordzijde van de Markt op 18£

Overgebracht op de weduwe Cornelis Johannes van Loon NCA2v

===

NCA2v {Img103}

Cornelis Johannes van Loon uit Adrianus van Oorschot fol. 47v bij koopakte van 8 mei 1822, notaris P.van Vught een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt op 18£

Ao47&n49

Overgebracht op de heren Fercken NCRietgoir23

===

NCR23v {Img109}

Albertus Leonard Fercken en Casparis Jan Fercken uit Cornelis Johannes van Loon NCA2v bij koopakte van 14 augustus 1822, notaris P. van Vught een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt op 18£

Ao47&n49