huis de Dubbele Sleutel

15 februari 1631
Scheiding en deling tussen Laureijs Davits X Michieltken Anthonis Joppendochter enerzijds en anderzijds Andries Janssen Beenhacker en Cornelis Claes Cornelis Noutsen als voogd en toeziener van Job Anthonissen en ook ter presentie van Jop. Aan Laureijs Davidts wordt aanbedeeld een huis, schuur, smoutmolen en gereedschappen in het hof en erf met verder alle toebehoorten genaamd de Sleutel naast het huis, hof en erf van Huijbrecht Willemse Cuijper westwaarts  en het huis, hof  en erf genaamd het Molentken oostwaarts aan de andere zijde. Met bepalingen over een gang en servituten van het Molentken.

WBA: Roosendaal en Nispen; R239, fol. 14v-15v {Img19-20}.

===

22 juni 1745
Michiel. Jan en Cornelis Marijnisse van Weel, gebroeders vesten Christiaan van Ursel in de helft van een huis, schuur, hof en erf op de zuidzijde van de Markt waarvan de koper de andere helft toekomt. O: Cornelis Costermans, W: de weduwe Cornelis Vergouwen, Z: St. Jan-en Jorisdoelen. Schotboek: fol. .. {sic}. Koopcontract: 21 mei 1745. Koopsom: 1.225 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R336, ongefolieerd {Img202-203}.

===

26 januari 1764
Rijnier van der Gon, ontvanger van de convooien en licenten vest Thomas Willem van Hout, impostmeester in een huis, schuur, hof en erf genaamd den Dubbelden Sleutel op de zuidzijde van de Markt. Schotboek fol. 129. Koopcontract: 5 januari 1764. Koopsom: 2.150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img32}.


Schotboek

JS321v {Img163}

uit {…} bij deling 1/3 part uit de helft van een huis en erf genaamd den Dobbelen Sleutel op 3£ 7 st.

Habet Corstiaan van Ursel fol. 412r

===

JS412r {Img253}

Christiaan van Ursel uit Michiel, Jan en Cornelis van Weel bij veste van 22 juni 1745 de helft van een huis en erf genaamd den Dobbelen Sleutel op de Markt op 10£

Habet Ad. van Ursel uit hoofde als hiervoor overgezet fol. 255v en voor de andere helft als boven fol. 413v