huis de Duizend Vrezen

13 augustus 1728
Deling van de erfgoederen van Dirk van Soeren, overleden te Roosendaal tussen Johan van der Burgt X Anthonia van Soeren voor de helft en Corstiaen van Soeren ten behoeve van zijn kinderen voor de wederhelft.
Onder nr.7: een huis, hof en erf over de Lage Brug. O: de weduwe en erfgenamen van Anthonij Obels. W: de kinderen en erfgenamen van Adriaen van Grinsven, Z: ‘sherenstraat en N: de armen. Aangekomen van Maria Dingeman Neringen bij veste van 15 december 1717. Toebedeeld aan Kavel B Johan van der Burgt X Anthonia van Soeren.
Onder nr.15: een huis, hof en erf genaamd de Duijsent Vresen over de Hoge Brug.

WBA: Roosendaal en Nispen; R399, fol. 124v-129v {Img141-146}.

===

14 augustus 1728
Jan van der Burgt vest Jan Pietersen Keij in een huis, hof en erf genaamd de Duijsent Vresen over de Hoge Brug. O: Marijnis Lievenz, W: ‘sherenstraat, Z: de erfgenamen van Elisabeth Jansen en N: Marcelis Heuvelmans. Koopcontract: 12 juli 1728. koopsom: 300 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R327, fol, 73r {Img77}.

===

12 november 1758
Testament van Margo Moerincx, weduwe en boedelhoudster van Jan Pietersaen Keij. Zij pre-legateert aan haar dochter Margo Keij, weduwe van Arnoldus Bogers en bij vooroverlijden aan haar nakomelingen 1) een huis, hof en erf genaamd de Duijsent Vreesen, waarin zij “thans” woont, 2) een hof of erf aan de zuidzijde van de Hoogstraat, voortijds gekomen van Philippus Goedesoon, 3) haar huisraad en inboedel, gemunt en ongemunt goud en zilver en de granen op het veld of in de schuur. Dit alles vanwege vele jaren getrouwe dienst en ook omdat haar zoon Marijnis Keij verscheidene zaken als geld en anderssinds heeft ontvangen. Alle andere goederen laat zij na aan haar dochter Margo Keij en bij vooroverlijden haar nakomelingen bij representatie voor de ene helft en Pietronella Keij , nagelaten dochter van haar voorschreven zoon Marijnis en bij voor overlijden hun nakomelingen de andere helft.

WBA: Roosendaal; notaris J. van Sinnen, N6799-568 {Img145-147}.  

===

13 augustus 1793
Pieter Bogers vest Adriaan Pieterse Jongeneelen in een huis, hof en erf over de Hoge Brug. Schotboek: fol. 278. Koopcontract: 15 februari 1793. Koopsom: 400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R346, ongefolieerd {Img37-38}.


Schotboek

JS318r {Img296}

Jan Jansen van der Burgt X Anthonia van Soeren fol. 301 bij deling van 13 augustus 1728 uit Jan Jansen van der Burght nomine uxoris, Dirck en Corstiaen Jansen van Soeren fol. 272v een huis en erf genaamd de Duijsent Vresen over de hoge Brug op 5£

Habet Jan Pietersen Keij bij veste van 14 uagustus 1728 overgezet fol. 278

===

JS272Ar {Img100}

Modo Francijn den Hollander, weduwe en Cornelis, Pieternella, Johannes, Adriaan en Pieter Jongeneelen, kinderen van Adriaan Pieterse Jongeneelen 

Modo Adriaan Pieterse Jongeneelen bij veste van 13 augustus 1793

Modo Pieter Bogers als erfgenaam van zijn broeder Arnoldus Bogers

Modo Pieter en Arnoldus Bogers kinderen en erfgenamen van hun moeder Margo Keij volgens testament van 16 januari 1771, notaris S. Bosschart

Modo Margo Keij, weduwe van Arnoldus Bogers bij prelegaat volgens testament van 12 november 1758, notaris J. van Sinnen

Modo Margo Moerincx, weduwe en erfgename van hun moeder Jan Pietersen Keij

Jan Pietersen Keij uit Jan Jansen van der Burght fol. 318 bij veste van 14 augustus 1728 een huis en erf genaamd de Duijsent Vresen over de Hoge Brug op 5£