huis de Eenhoorn

28 april 1572
Claes Merten Ellewouts leent 294 Kgld van Joos Adriaenssen te Wouw. Onderpand: huis, hof en erf genaamd Roosendael. N: het erf van het huis de Eenhoorn, O: het huis en erf van Engel Cornelissen genaamd de Tinnen Schotele, Z: ‘sherenstraat en W: het huis van de erfgenamen van Cornelis Joachim genaamd de Vijf Ringen. Het huis Roosendaal is belast met een rente van 7 kgld aan de Zeven Getijden.

WBA: Roosendaal en Nispen; R211, fol. 1r {Img..}.

===

15 mei 1745
Pieter Luijcx, mr schoenmaker vest Nicolaes van Etten, gemeenteman in de helft van een huis, hof en erf op de noordzijde van de paardenmarkt. O: de weduwe Jan van merode, W: de weduwe van Gerard Cuijpers, Z: ‘sherenstraat en N: Adriaan de Ram. Schotboek fol. 113 en waarvan de koper als in huwelijk hebbende Cornelia Bommers de wederhelft toekomt.

WBA: Roosendaal en Nispen; R336, ongefolieerd {Img198}. 

===

16 september 1819
Anna Cornelia van Etten, winkelierster wonende B148 verkoopt aan Johannes Philippus Hosselet, stukadoor en Christina Maas, particuliere en meerderjarige jd een huis, schuur, hof en erf B148 aan de noordzijde vsn de Varkensmarkt. O: Johannes Strijbos, Z: de Varkensmarkt of de straat, W: Hendrik Boghout en N: het erf van Cornelis Luijcx. De verkoopster aangekomen voor de helft uit de nalatenschap van haar moeder Cornelia Bommers, in leven eerst weduwe van Nicolaas van Etten en laatst van Johannes Cornelisse Maas, volgens testament van 11 november 1807 voor schepenen en de wederhelft als erfgenaam van haar broeder Johan Francois van Etten volgens testament  van 12 september 1812 (notaris P. van Vught). Koopsom: 1.150 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught,  N6956-229 {Img802-804}.


Schotboek

JS112Ar {Img177}

Johan Pietersen Luijcx uit Cornelis Jacob Marijnissen fol. 94 bij deling van 24 augustus 1712 de helft van een huis genaamd den Eenhoorn op de Paardenmarkt, waarvan de wederhelft toekomt aan de kinderen van Pieter Luijcx op 14£ de helft op 7£

Overgebracht J.F. van Etten fol. 124v

===

JS112Ar {Img177}

Cornelis Janse Maas bij onderhandse deling uit de nalatenschap van zijn moeder Cornelia Bommers, eerst weduwe van Nicolaas van Etten en laatst van Jan Cornelisse Maas van 15 mei 1813

Cornelis Bommers bij deling van 14 november 1733

Johan Pietersen Luijcx uit Pieter Aernout Luijcx fol. 113 bij veste van 15 mei 1745 de helft van een his genaamd den Eenhoorn op de Paardenmarkt op 7£

===

JS124v {Img166}

{Jan van Hosselt} uit zijn moeder Cornelia Bommers, eerst weduwe van Nicolaas van Etten en laatst van Jan Cornelis Maas fol. 112A volgens testament van 11 november {1807} voor schepenen een huis, hof en erf genaamd de Eenhoorn op de Paardemarkt.

Overgeboekt op P.J. Hosselet NCMo21v

B242

===

NCMo21r {Img75}

Johannes Philippus Hosselet uit secretaris Francois van Etten, fol. 124v bij koopakte van 16 september 1819, notaris P. van Vught een huis, schuur, hof en erf genaamd den Eenhoorn op de Varkensmarkt op 14£

Bo148&n242