huis de Eik

18 september 1564
Het huis den Eijck wordt vermeld als onderpand, gelegen aan het einde {van de Markt?}. N: achter de loop, O: huis en erf van Pieternelle Maes, Z: ‘sherenstraat en Markt en W: het erf van Andries Michielsen

WBA: Roosensaal en Nispen; R209, fol. 54r {Img…}.