huis de Engel in de Molenstraat

Bo81&n178

L200 en L201

cijns van 4st/jr aan het Gasthuis

een cijns van 2 gld 3st/jr aan de Diaconie


21 januari 1659
Jan Willemsen Moermans, Aernout Pieters van Heer X Digna Willems Moermans, Willem Janse Moermans als vader en voogd van zijn zoon Gijsbrecht Willemse Moermans ieder voor 1/3 part vesten Jan Hendrickzsen de Backer, hoefsmid, in een ledig erf in de Molenstraat. O: huis en erf van Jan Jansen de Wilde, kleermaker, Z: ‘sherenstraat W: het erf van de verkopers, met uitgebreide bepaling over de gang en N: aan het erf van de verkopers, met bepalingen. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R260, fol. 8r-v {Img20-21}.

===

14 april 1676
Jan Adriaenssen Blok als voogd van twee wezen van zaliger Hendrick Adriaenssen Blok vergezelschapt door de oudste van de twee wezen genaamd Pieter Henrixsen Blok, 22 jaar, draagt op in rechters handen ten behoeven van Adriaen Dielissen Verbrecht en Lambert Jansen op Steenpael een dubbele woning, van outs geheten den Engel, in de Molenstraat. O: huis en erf van Jasper Roelofs {..}, Z: de waterloop, W: huis en erf van Cornelis Campen en N: de Molenstraat. Belast met 2 gld 3st/jr aan de diaconie vanwege de gronden en erven voor de woning gelegen en nog onbetimmerd en strekkende tot de linie van de nieuw uitgezette huizen ter stratewaarts. Koopsom 170 gld. Koopcontract: 16 maart 1676.

WBA: Roosendaal en Nispen; R276, fol. 27r-v {Img39-40}.  

===

21 maart 1718
Lambregt van der Beeck als lasthebber (procuratie van 18 februari 1718 notaris Jacques de Bruijn te Antwerpen) van Maria van der Beeck X Servaes Wilts die alnu uijtlandigh is vest Andries Luijcx in een huis met twee woningen, hof en erf op de zuidzijde van de Molenstraat. : het huis van Christiaen Coenot, W: Engelbert Wagemaeckers, Z: ‘sherenwaterloop en N: ‘sherenstraat. Koopcontract 28 februari 1718. Koopsom: 460 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R317, fol. 19r-20r {Img26-27}.

===

8 december 1725
Elisæus Harel, ontvanger van Roosendaal vest (bij executie ten laste van Andries Luijcx) Gerard Cuijpers in een huis, schuur en erf in de Molenstraat. Volgens publieke verkoop op 26 september, 3, 10 en 17 oktober. Koopsom 120 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R324, fol.72r-73r {Img94-85}.

===

14 augustus 1731
Adriaen Sgrauwen, mr broodmaker, weduwnaar van Maria Aertsen Betincx voor de ene helft en Anna Catharina Betincx, weduwe van Cornelis van der Putte, geassisteerd door haar zwager Adriaen Sgrauwen voor de andere helft en samen kinderen van Aert Dielis Betincx en Margareta Pijpers vesten Anthonij Haeckx in een huis, hof en erf in de Molenstraat. O: de weduwe Mattheus van pelt, W: de Armen van de Molenstraat, Z: de Molenstraat en N: Engelbert Wagemaeckers. Schotboek: fol. 88v. Koopconditie: 23 juli 1731. Koopsom: 23 juli 1731.

WBA: Roosendaal en Nispen; R330, fol, 32v-33v {Img45-46].

===

5 maart 1791
Cornelis Haakxs, als lasthebber (procuratie van 7 december 1790) van zijn moeder Elisabeth Kuppens weduwe van Anthonij Haakxs, wonende te Bergen op Zoom vest Pieter Rigolenne in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van Molenstraat, Schotboek fol. 89. De verkoper reserveert een gedeelte van de hof achter het huis.  N: begijn Verbraaken, de tuin met 14 duimen, buiten gemeten, Z: de hof van het huis daar de scheiding valt, W: de Armen van de Molenstraat, zonder tuin buiten gemeten. Volgens meting van landmeter van Etten 14½ R Rijnlandse Maat. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img301}.

===

14 juni 1792
Erfmangeling tussen Pieter Rigolenne en Lambregt Gommeren X Paulina van der Sanden.
Pieter Rigolenne transporteert aan Lambregt Gommeren X Paulina van der Sanden een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat zoals aangekomen van Elisabeth Kuppens bij veste van 15 {5?} maart 1791. Dit huis is nog belast meet een hypotheek van 800 gld.
Lambregt Gommeren X Paulina van der Sanden transporteren aan Pieter Rigolenne een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Hoge Brug aangekomen van Jan Smijers X Johanna van der Sanden bij koop en veste van 13 november en 4 decemeber 1790. Dit huis is nog belast met een hypotheek van 300 gld. En een cijns van 12 duiten aan de Armen van de Molenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img356-357}.

===

19 maart 1798
Lambregt Gommeren X Paulina van der Sanden vesten Pieter van den Berg in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat. Schotboek: fol. 278A. Koopconditie: 5 februari 1798.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 268-269 {Img137}.


Schotboek

OS170v {Img201}

Henrick Adriaenssen Block, molder, bij veste van 26 mei 1656 twee woningen d’ een den Engel op 11£

Habet Adr. Verbrecht en Lambregt Jansen op Steenpael, ieder de helft bij veste van 14 april 1676

===

JS155r {Img220}

Andries Luijcx uit Servaes Wils fol. 170 bij veste van 21 maart 1718 een huis, schuur en erf genaamde den Engel sijnde een dubbele woninge op 10£

Habet Gerard Cuijpers bij veste van executie van 8 december 1725

===

JS278Ar {Img100}

Lambregt Gommeren uit P. Rigolenne fol. 495v bij veste van erfmangeling van 14 juni 1792 een huis en erf in de Molenstraat aan de noordzijde op 8£

Habet Pieter van den Berg NCMo25

===

NCMo25r {Img79}

Pieter van den Berg uit Lambregt Gommeren X Paulina van der Sanden fol. 278A bij veste van 19 maart 1798 pag. 268 een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat op 8£
Nog bij veste van 14 mei 1799, pag. 27 door de weduwe Haakx achter het voorschreven huis