huis de Gekroonde Zwaan

18 maart 1669
Akkoord tussen Jacob Aertssen Verhoeven als eigenaar van het huis waar is uijthangende de Gekroonde Swaen in de Molenstraat enerzijds en anderzijds Huijbrecht Pierssen Suijckerbuijck als eigenaar van de hofstede daar ten oosten aangelegen die gekomen is van Matteeus Jansen van Baerle.

WBA: Roosendaal en Nispen; R270, fo. 38r-v {Img49-50}.