huis de Groene Schild

14 juli 1631
de zeer vele erfgenamen van Pieter Guillam Smidt, overleden binnen Avermaes op de frontieren van Frankrijk, en de erfgenamen van Heijltken Gabriels Smits echtgenote van Sebastiaen van Hoorne vesten Christiaen Pietersse Bieman in een hofstede aan de Markt genaamd den Groenen Schilt. O: de weduwe en erfgenamen van Cornelis Joppen van Berchem, Z: de bansloot van St. Jans en St. Jorisdoelen, W. hof en erf van de erfgenamen van Jacob Heijnen en N: het Marktveld. Met een bepaling betreffende het huis van het weeskind van Joosken Joos.

WBA: Roosendaal en Nispen 239,{……}

WBA: Roosendaal en Nispen 239, fol. 62v-63r {Img67}

===

15 januari 1660
Gielis Gielissen Verheijden met zijn echtgenote Margriete Pieters voor hem zelf en namen zijn broeder Anthonis Christiaenssen Biemans voor 1/3 part; Jacob Aertsen Verhoeven met zijn echtgenote Neeltken Christiaenen Biemans en de voorshreven Gielis Verheijden als voogd van Catalijna, minderjarige dochter van Christiaen Bieman samen voor 1/3 part en dezelfde Gielis Verheijden als lasthebber (procuratie van 11 november 1659 voor notaris Niclaes Straffintvelt te Gouda) Jacob van Vliet wonende te Gouda als vader  en voogd van zijn twee kinderen verwekt bij Neeltken Pieters voor 1/3 part vesten Adriaen Janssen Cril in een huis, hof en erf aan de Markt gekomen van Anthonia Sijmons. O: Andries Janssen Baveler, Z: de bansloot naast de St. Jan-en St. Jorisdoelen en N: ‘sherenstraat. Koopsom: 2.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R261, fol. 3v-4r {Img13}.

===

24 november 1718
Staat en verdeling van van de huizen, erven en obligaties onder Roosendaal, Gastel en Zegge nagelaten door Dielis Dielissen van der Heijden tussen Corstiaan van Heijst als vader en testamentaire (testament  notaris J. Dons) voogd van zijn twee kinderen genaamd Bello en Marie Corstiaensen van Heijst  waar moeder van was Margo van der Heijden voor de ene helft en Pieter Jansen Croock als lasthebber (procuratie van 13 januri 1718) van van Elisabeth van der Heijden, begijntje in het begijnhof van Hoogstraten. Onder nr. 6: een huis, hof en erf genaamd ’t Groene Schilt, waarin Dielis van der Heijden is overleden. O: Aernout Nelst, W: Pieter Boot, Z: ‘sherenwateringe en N: ‘sherenstraat. Verdeeld in twee kavels; kavel B aanbedeeld aan Pieter Jansen Croock als lasthebber van Elisabeth van der Heijden.

WBA: Roosendaal en Nispen; R389, fol. 166v-178v {Img183-195}.

===

30 maart 1733
Johan Nellen als lasthebber (procuratie van 7 maart 1733, notaris Th,G. Gerardi) van Elisabet van der Heijden, begijntje op het begijnhof van Hoogstraten vest Matthijs Hendrikx van Pelt meerderjarige jm te Roosendaal en een huis en erf genaamd de Groene Schilt aan de zuidzijde van de Markt. O: Hugo Marijnis Aarnouds Nelst, W: de weduwe en erfgename van Pieter Boot, Z: ‘sherenwaterloop en N: de Markt. Schotboek: fol. 94v. Belast met een cijns van 8st 3 oort per jaar aan de nonnen van Oosterhout. Koopcontract: 13 maart 1733. Koopsom: 300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R…, fol 19v-20r {Img22}.

===

30 april 1785
Procureur J.J. Bosschart als op 5 maart 1785 aangestelde sequestor over de gemeenschappelijke boedel van Adriaan Wissels vest Johannes Gerardus Vissers, schepen van Roosendaal in een huis, hof en erf genaamd de Groene Schild. Schotboek fol. 94. Koopsom 1.000 gld. Koopcontract: 23 maart 1785.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img24}.

===

9 december 1788
Johannes Gerardus Vissers, koopman in wijnen vest Gerard Broos in een huis en erf genaamd de Groene Schild aan de zuidzijde van de Markt. Schotboek fol. 110v. Belast met een cijns van [8st} per jaar aan de nonnen van Oosterhout. Koopsom: 1.325 gld. Koopcontract 10 november 1788.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img195}.

===

23 oktober 1833
Franciscus Guillielmus Aertnijs, apotheker, als lasthebber (procuratie van 10 oktober 1833, notaris I.J.C.A Crabeele te Antwerpen) van Laurentia van den berg X Andries van der Ouderaa, peperkoekbakker wonende te Antwerpen verkoopt aan Antonie van Aalst, bakker X Hendrica van Mechelen een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Grote Markt. Kadastraal: L658, de hof en L659, huis, schuur en erf. O: Antonij Kuijpers, Z: de waterloop, W: Mathijs van Meel en N: de Markt. Laurentia van de berg aangekomen uit de naltenscahp van haar ouders en bij deling van 12 juni 1822 (notaris G.A. Backx).

WBA: Roosendaal; notaris W. van Welij, N7071-416 {Img185-187}.


OS(potloodnummer 92, met zekerheid  oorspronkelijk 18r) {Img52}

Dielis Dielissen Vrheijden uit Teuntken Biemantsen van Bastiaen Crijnsen een huis en erf genaamd de Groene Schilt gevest 15 januari 1660 op 16£

===

JS94v {Img136}
Elisabeth van der Heijden, begijntje uit haar vader Dielis Dielisse Verheijde fol. 18 bij deling van 24 november 1718 een huis en erf genaamd de Groene Schilt

Habet Mattijs Hendrikx van Pelt bij veste van 30 maart 1733 overgezet fol. 94r

===

JS94r {Img135}
Mattijs Hendricx van Pelt uit Elisabet van der Heijden fol. 94v bij veste van 30 maart 1733 een huis en erf genaamd de Groene Schilt aan de zuidzijde van de Markt

Habet de heer Vissers bij veste van 30 april 1765 overgezet fol. 110v

===

JS110v {Img152}
Johannes Gerardus Vissers uit Hugo Nelst fol. 55 bij veste van 19 mei 1783 uit de kinderen van Adriaan Wissels fol. 94 bij veste van 30 april 1785 een huis en erf genaamd de Groene Schild aan de zuidzijde van de Markt op 16£

Habet Geert Broos bij veste van 9 december 1788 fol. 113v

===

JS113v {Img155}
Geert Broos uit Johannes Gerardus Vissers fol. 110v bij veste van 9 december 1788 een huis en erf genaamd de Groene Schild aan de zuidzijde van de Markt

Overgebracht op Lauwerina van den Berg NCMa21v

===

NCMa21v {Img23}
Lauwerina van den Bergh uit haar vader Jan van den Bergh fol. 113v bij deling van 12 juni 1822 (notaris G.A. Backx) met haar broeders en zusters een huis, schuur, hof en erf genaamd de Groene Schild aan de zuidzijde van de Markt op 16£
Ao88&n90