huis de Gulden Leeuw

11 december 1708
Elisabeth Pijpers, laestwerf weduwe van Aert Nelst voor 1/6 part, Margo Pijpers X Aert Betincx voor 1/6 part, Anna Pijpers voor 1/6 part, Adriana Pijpers X Adriaen de Ram en Cornelia Pijpers kinderen van wijlen David Pijpers voor 1/6 part en de comparanten samen zich sterk makende voor de drie kinderen van Jacobus Pijpers voor 1/6 part vesten Lambreght Laets X Helena Laets {sic} die het resterende 1/6 part toekomt in een huis en erf genaamd den Gulden Leeuw. O: Johan Wagemaecker, W: Pieter Cril, Z: de Markt en N: ‘sherenwaterloop. Belast met een rente van 3 gld. 15 st. aan de erfgenamen van Dingena Marijnissen van der Vliet. Koopcontract: 4 augustus 1708. Koopsom 1.400 gld waarvan de koper nomine uxoris 233 gld 13 st 8 penn toekomt. Twee schuldbrieven, waarvan een aan Elisabeth Pijpers en een aan Anna Pijpers.

WBA: Roosendaal en Nispen; R306, fol. 68r-v {Img69-70}.

===

23 oktober 1728
Anthonij Betinx als testamentaire voogd en Adriaen Nieuwenbooer als toeziende voogd (aangesteld door schepenen op 23 oktober 1728) over de twee minderjarige kinderen van Lambregt Laets en Helena Pijpers vesten Pieter Boenders in een huis, hof en erf genaamd den Gulden Leeuw . O: Engelbert Wagenmaeckers, W: Arnoldus Crol, Z: de Markt en N: de weduwe van Cornelis de Cater. Belast met een rente van 3 gld 15 st aan de erfgenamen van Dingena Marijnisse van der Vliet. Koopcontract: Koopsom: 1.275 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R327, fol. 92v-93v {Img97-98}.

===

4 januari 1782
Johannes Francois de Beunie wonende te Antwerpen als lasthebber (procuratie notaris F.E. de Buik te Antwerpen) van zijn vader Johannes Baptista de Beunie vest Johannes Rijmondus van Hilst chirurgijn en apothecar in een huis, hof en erf genaamd den Gulden Leeuw op de Markt. Schotboek fol. 14. Koopcontract: 8 december 1781. Koopsom: 2.500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img152}.

===

15 januari 1807
Hendrikus Quakkelaar vest Johannes Raijmondus van Hilst in een hofje (circa 15R) achter de huizen van de Markt. O: Jan Cornelissen Maas nomine uxoris, Z: de koper, Pieter Raats en W.B> Vissers, W: de schuur en het erf van het huis den Orangeboom van de verkoper en N: Mattheus Luijks. Onderhands koopcontract van 24 december 1806. Koopsom: 150 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu569, pag. 63-64 {Img39-40}. 

===

30 juli 1817 en 9 augustus 1817
staat en inventaris van de nalatenschap van Johannes Raaijmondus van Hilst.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7012-76 {Img269-300}

===

13 november 1817
1) Cornelia Johanna Moerincx weduwe van Johannes Raaijmondus van Hilst apothekers affaire doende in eigen naam en als erfgenaam van haar man en als moeder en voogdes van haar twee nog minderjarige kinderen genaamd Johannes Franciscus en Theresia Isabella van Hilst, 2) Cornelia Maria van Hilst X Ferdinandus Albertus van Hilst medicine doctor 3) Adriana Alegonda van Hilst, particuliere en in ondertrouw zijnde met Godefridus Andreas Raaijmakers apotheker en chirurgijn 4) Cornelis Johannes Raats negotiant en toeziende voogd over de twee voornoemde minderjarige kinderen wonende te Breda delen de goederen zoals beschreven in de staat en inventaris van 9 augustus 1817 met in acht neming van het testament (van 17 maart 1790, notaris L.P.J. Sonnius te Essen) van Johannes Raaijmondus van Hilst en met in acht neming wat in gemeenschap en buiten gemeenschap bezeten is. Bij de onroerende goederen buiten gemeenschap bezeten: een huis, schuur, hof en en erf aan de noordzijde van de Markt A18. O: Cornelis Obels, Z: de Markt, W: Johannes Mulders en N: het erf dat op 4 januari 1807 (veste 15 januari 1817) in gemeenschap gekocht is. De overledene aangekomen bij veste van 4 januari 1782. Waarde: 4.350 gld. Dit huis met erf wordt toebedeeld aan Adriana Alegonda van Hilst. Het huis, schuur, hof en erf met een rijgang aan de noordzijde van de Vlasmarkt A9 de overledene aangekomen bij veste van 21 mei 1808. O: en N: de weduwe Anthonij Verheijen, Z: de weduwe Andries de Waal en W: de straat.  Waarde 2.000 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6954-248 {Img164-177}.


Schotboek

JS30r {Img70}
Lambreght Laets X Helena Pijpers uit David Pijpers haar vader bij contract van 4 augustus 1708 en erfdom van 11 december 1708 een huis en erf genaamd den Gulden Leeuw

Habet Pieter Boenders bij veste van 23 oktober 1728

===

NCMa16r
Johannes Raijmondus van Hilst uit Johannes Baptista de Beunie fol. 14 bij veste van 4 januari 1782 een huis en erf genaamd den Gulden Leeuw op de Markt op 20£

Ao18&n20 Overgebracht op Adriana Allegonda van Hilst fol. 15v (hier nevens).

===

NCMa15v
Adriana Allegonda van Hilst X Godefridus Andreas Raaijmakers uit haar vader Johannes Raijmondus van Hilst fol. 16 (hier nevens) bij deling van 13 november 1817 (notaris P. van Vught) tussen zijn weduwe en kinderen een huis, schuur, hof en erf genaamd de Gulden Leeuw aan de noordzijde van de Markt met 15R hof en erf van de heer Quakkelaar op 15 januari 1807 op 20£

Ao18&n20

===