huis de Haan

15 maart 1719
Adriaen van Ham en Adrien van Venroij als sequesters (aangesteld door schepenen op 8 maart 1718) van de boedel van Pieter van Sprangh en zijn echtgenote Teuntie van Osta vesten Lambregt Geertsen Vrients in een huis, hof en erf  alwaer den Haen uijthangt op de noordzijde van de Markt. O: de weduwe van Pieter Melsen van Nieuwenhuijsen, W: de weduwe en kinderen van Passchier Schijven, Z: de Markt en N: ‘sherenwaterloop. Koopcontract van 22 februari 1719. Koopsom: 900 gld. Met hypotheek die op 21 maart 1720 is afgelost.

WBA: Roosendaal en Nispen; R318, fol. 20v-21v {Img30-31}.

===

29 augustus 1789
Andries Raaijmakers vest Willem de Looij in een huis, hof en erf, met een gang van 4 voet breed aan de oostzijde, aan de noordzijde van de Markt. Koopcontract: 22 juli 1789. Koopsom: 965 gld.

WBA: Roosendaal en Nispem; R345, ongefolieerd {Img222}.

===

15 oktober 1803
Hendrik Dirks als lasthebber (onderhandse procuratie van 13 september 1803) van Willem de Looij vest Hendrik Fabrie in een huis, schuur, hof en erf, met een gang van 4 voet breed, aan de noordzijde van de Markt. O: Adriaan van Oers, W: jan van der Vliet en Hendrik Rubert en N: een bansloot en Cornelis van Weel. Koopcontract: 27 september 1803. Koopsom: 890 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu, pag. 384-386 {Img194-195}.

===

28 augustus en 16 september 1816
Publieke verkoop op verzoek van Anthonie Fabrie, verver, in eigen naam en als lasthebber (onderhandse procuratie van 27 augustus 1816) van Johanna Verbos weduwe van Hendrik Fabrie, Johannes Fabrie wonende te Roosendaal en Johanna Fabrie X Johannes van der Venne wonende te Wouw van een huis, schuur, hof en erf A39 aan de noordzijde van de Markt. O: Carolus Oomen, Z: de Markt, W: Hendrik Rubert en Cornelis Janse van Weel. Het onroerend goed is Hendrik Fabrie, ab intestato overleden, aangekomen staande huwelijk met Johanna Verbos bij publieke verkoping van 27 september en 15 oktober 1803. Het huis komt toe aan Johanna Verbos weduwe van Hendrik Fabrie voor de ene helft en aan Anthonie, Johannes en Johanna Fabrie voor de wederhelft. Een van de voorwaarden is dat alles wat aard-en nagelvast is, wordt verkocht met uitzondering van de winkelplanken in het voorhuis, de liggende plaat in de keuken en de fruitbomen. Alles wordt per 1 mei ontruimt. Koper Carolus Oomen, looier. Koopsom 950 gld.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N…-147 en 156 {Img280-…}.


Schotboek

OS69v {Img…}
Lambregt Geerts Vrints uit Pieter Adr. van Sprangt bij veste van 15 maart 1719 een huis en erf genaamd den Haen op 10£

Item omtrent  daar achteraan over de loop achter dat huis bij veste van … gekomen van Pieter Melsen van Nieuwenhuijsen bij erfdomvan 31 december 1709

===

JS52v {Img…}
Lambregt Geerts Vrients uit Pieter Adriaensen van Sprangh bij veste van 15 maart 1719 een huis en erf genaamd de Haen op 10£

Habet Willem van Looij bij veste van 26 augustus 1789 overgeboekt

===

JS52v {Img..}

Carolus Oomen bij publieke verkoop van 16 september 1816 (notaris P. van Vught)

Johanna Verbos weduwe en kinderen Anthonie, Johanna Jacoba en Jan Franciscus Fabrie kinderen van Hendrik Fabrie

Hendrik Fabrie bij veste van 15 oktober 1803, ag. 384

Willem de Looij uit Andries Raaijmakers hierboven bij veste van 26 augustus 1789 een huis, schuur, hof en erf met een gang van 4 voet breed aan de noordzijde van de Markt. Het huis op 10£ en de gang op 2£

A42