huis de Helm

8 augustus 1571
Het huis den Helm wordt genoemd als belendende het huis de Roose.

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 48r-v {Img…}.

===

eigenaren voor 1609

  • Gheraert Michielsen
  • Willem, de barbier
  • Adriaen Willems, de barbier
  • Jasper de Leeuw alias Lauwe
  • Mijne, in den Helm

===

eigenaren voor 1695

  • Cornelis Jobsen, vorster (= Cornelis Jobsen van Berchem) circa 1609
  • mr Jan Onnen (circa 1654)
  • Antonij Heijmans

8 februari 1695
Jacobus Becanus, religieus van het klooster te Tongerlo, als executeur van het testament van Johanna Lintermans die weduwe en boedelhoudster was van mr Jacob Becanus vest Francois Becanus X Catharina van den Bergh in een huis, hof, er en stal waer uijthanght het Wapen van Nasouw ende van outs genaemt den Helm op de Markt. O: Cornelis Cuijpers, W: de erfgenamen Janneken Bale, Z: ‘sherenstraat en N: de wei van sr de Bie. Koopcontract: 2 december 1694. Koopsom: 2.200 gld. Met aantekening in de marge.

WBA: Roosendaal en Nispen; R294, fol. 17r {Img25}.

===

15 januari 1724
Catharina van den Bergh, weduwe van Francois Becanus voor de ene helft en Andries Lonck, koopman te Schagen namens de kinderen van Francois Becanus (schepenakte 17 november 1723) voor de wederhelft vesten Franciscus Josephus de Ruijter in een huis, schuur, hof en erf op de Markt alwaer uijthangt het Wapen van Nassauw. O: jan van der Riet, W: de erfgenamen van Dingena van Balen, Z: de Markt en N: de weduwe en erfgenamen van Cornelis de Cater. Koopcontract: 15 december 1723. Koopsom: 1.050 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R323, fol. 8r-9r {Img19-20}.

===

5 februari 1740
Johanna Garst weduwe van Franciscus Josephus de Ruijter vest Balten van Ouwenis in een huis, hof en erf met alle toebehoorten  alwaer laest uijtgehnagen heeft het Wapen van Nassauw, op de noordzijde van de Markt. O: notaris Hendrik van Pelt, W: de verkoopster, Z: de Markt en N: Adriaen de Ram. Schotboek: fol. 35r. Koopcontract 8 oktober 1739. Koopsom: 900 gld.

WBA: Roosendaal en Nispe; R334, fol. 80v-81r {Img98}.

===

12 maart 1801
Martinus van Vught als lasthebber (procuratie van 13 november 1800 voor schepenen) van Pieter Janssen, enig nagelaten zoon van wijlen Anna Cornelia van Ouwenis in leven weduwe van Guilelmus Janssen in eigen naam en als erfgenaam van zijn overleden moederlijke oom en moeije Petrus van Ouwenis en Johanna van Ouwenis in leven weduwe van Anthonie Heeren en als lasthebber (onderhandse akte van 18 november 1800) van Adam Heeren vest Adriaan Verbraaken in een huis, hof en erf genaamd den Helm op de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 35v. Belast met een cijns van 9¼ st aan de Kapelanie. Koopcontract: 4 februari 1801. Koopsom: 700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R… pag.259-261 {Img134-135}.

===

13 juli 1803
Adrianus Verbraaken vest zijn broer Franciscus Verbraaken in een huis, hof en erf genaamd de Helm aan de noordzijde van de Markt. O: de weduwe Nieuwenboers, Z: de straat, W: Maria Venrooij en N: de weduwe Nieuwenboers. Belast met: een cijns van 9¼ stuivers aan de Kapelanie. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu, pag. 346-347 {Img175}

===

29 augustus 1832
Franciscus Verbraaken, mr verwer en zijn echtgenote Adriana Verlegh vest Antonij Somers, mr verwer, in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de markt L45 en 46. O: Johannes Petrus van Gilse, W: de verkopers en de heer Petrus van Vught, Z: de Markt en N: Hendrik Quakkelaar. De verkoper behoudt echter enkele stukjes van het erf. Een gedeelte van het huis is nog mondeling verhuurd aan Pieter Palings. Belast met een cijns van 46 ½ cent aan de Kapelanie. De verkoper aangekomen bij veste van 13 juli 1803. Koopsom: 2.200 gld.

WBA: Roosendaal; notaris W. van Wely; N7070-340 {Img167-168}.


Schotboek

JS35r {Img75}

Modo Franciscus Josephus de Ruijter bij veste van 15 januari 1724

Francois Becanus uit mr Jacob van der Beeck bij veste van 8 februari 1693 een huis en erf genaamd de Helm op 20£

Habet Balten van Ouwenis bij veste van 5 februari 1740 overgezet fol. 35v.

===

JS35v {Img76}

Franciscus Verbraaken bij veste van 13 juli 1803, pag. 346

Adriaan Verbraaken bij veste van 12 maart 1801, pag. 259

Modo Pieter, Anna Cornelia en Johanna van Ouwenis, kinderen van wijlen Balthasar van Ouwenis

Balthasar van Ouwenis uit Franciscus Josephus de Ruijter hier voor aan de andere zijde bij veste van 5 februari 1740 een huis en erf genaamd den Helm op 20£