huis de Hollandse Tuin

22 mei 1816
Denis Meesters, werkman als lasthebber (procuratie van 18 mei 1816) van Maria Degenaars X Egidius Jordens particulier wonende te Antwerpen verkopen aan Willem Raaijmakers, zilvermid een huis, schuur, hof en erf met de helft van de gang genaamd den Hollandsche Tuin op de Varkensmarkt B136. O: Aart van Romen, W: Cornelis Potters, Z: de straat en N: St. Sebastiaansdoelen.. De verkopers aangekomen van Adriana {… } weduwe van Cornelis Jacobse Mies voor de invoering van de franse wetten.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7011-72 {Img430-432}.

 


Schotboek

NCMo39r {Img93}

Maria Elisabeth Degenaart, weduwe van Egidius Jordens wonende te Antwerpen uit haar moeije Adriana Cuijpers, weduwe van Cornelis Jacobse Mies fol. 119A, 215Av, 274, 275 en 276 bij onderlinge deling van 30 louwmaand 1810 onderhands gepasseerd en ingeschreven in het register van successie pag.1 een huis, schuur,hof en erf genaamd den Hollandsen Tuijn op de noordzijde van de Paarden-of Varkensmarkt op 15£

Overgebracht op Willem Raaijmaakers NCK33Av

===

NCK33Av {Img190}

Wilhelmus Raaijmaakers van Loon uit Maria Elisabeth Degenaart NCMo39 bij publieke verkoop van 22 mei 1816 notaris G.A. Backx een huis, schuur, hof en erf genaamd den Hollandsen Tuijn op de noordzijde van de Paarden-of Varkensmarkt op 15£