huis de Hoop later het Vergulde Hart

 

 

===

27 juni 1731
Deling tussen Francus van Ham en Jacobus Nicolaessen Verbraeck X Cornelia van Ham betreffende de goederen onder Roosendaal, Steenbergen en Wouw hun aangekomen van hun ouders en van hun moeije Dingena van Balen. Kavel A: een huis, hof en erf genaamd het Bourgonjens Cruijs (met verwijzing naar een akte van 16 oktober 1662) op de noordzijde van de Molenstraat, O: Jacobus Sgrauwen, W: de weduwe en erfgenamen van Cornelis Goverden Trouw, Z: de Molenstraat en N: Engelbert Wagemaeckers. En nog twee percelen land . Deze kavel toegedeeld aan Francus van Ham. Kavel B: een huis en erf genaamd de Hoope aan de noordzijde van de Markt en een huis en erf nevens het voorschreven huis, O: de weduwe Franciscus de Ruijter, Z: de Markt, W; en N: de voornoemde Jacobus Verbraeck. Belast met een rente van 8 gld/jr ten behoeve aan het Beneficie van de Zeven Getijden. Verder nog een perceel land, perceel made en een perceel bos. Deze kavel is aanbedeeld aan Jacobus Verbraeck.

WBA: Roosendaal en Nispen; R402, fol. 94v-97r {Img108-110}.

===

9 februari 1733
Balthasar van Ouwenis vest (volgens efmangeling en taxarie van 30 oktober 1732) Jacobus Nicolaessen Verbraeck in een huis en erf. O: de weduwe van Franiscus de Ruijter, W: voorschreven Balthasar van Ouwenis, Z: de Markt en N: de waterloop. Belast met de helft van een rente van 8 gld 6st/jr aan het Beneficie van de Zeven Getijden en met een cijns van 3 gld 1st/jr aan de Kapellerije. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R331, fol. 7v-8r {Img10}.

===

19 oktober 1745
Johanna Stommens, weduwe en boeelhoudster van sr Antonij Verhoeven is 261 gld schuldig aan de heer Jan Rens koopman te Dordrecht vanwege geleverde suiker en siroop in de jaren 1743 en 1744. Johanna Stommens belooft te betalen van heden binnen acht maanden. als onderpand:
1) een huis en erf genaamd de Pellikaen aan de noordzijde van de Markt. O: Anthonij Verbosch, W: … (sic), Z: de straat en N: de waterloop
2) een huis, hof en erf genaamd de Hoope op de noordzijde van de Markt. O: Balten van Ouwenis, Z: de straat, W: de weduwe Jacobus Verbraek en N: … (sic)

WBA: Roosendaal en Nispen; R336, ongefolieerd {Img219}.

===

{tussen 1753 en 1758}
Johanna Stommens, weduwe en boedelhoudster van Anthonij Verhoeven is 300 Kar. gld schuldig tegen 40 Grooten Vlaams het stuk aan Cornelia van Zon, weduwe van Adriaan van Geert. Als onderpand
1) een huis en erf genaamd de Pellikaan aan de noordzijde van Markt
2) een huis genaamd de Hoope aan de Markt
3) een huis met den affganck en het schuurtje nevens de Kroon over de Lage Brug

WBA: Roosendaal en Nispen; R338, ongefolieerd {Img64-65}.

===

30 april 1760

Jan Verhoeven als lasthebber (procuratie 26 april 1760 voor Josephus Swiggers te Boom) van zijn moeder Johanna Stommens, weduwe en boedelhoudster van Anthonij Verhoeven, leent van Jacobus Gerardus van der Vis 200 Caroli gld tegen 40 Grooten Vlaams het stuk voor zijn moeder. onderpand:
1) een huis genaamd de Hoop aan de noordzijde van de Markt
2) en eene huijsinge met den afgank en het schuurtje daarop staande over de Lage Brug neevens de Hane.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img72}

===

11 januari 1762
Laurens Pels, substituut ontvanger heeft de verpondingen ten bedrage van 27 gld 6 st over de jaren 1759 en 1760 van een huis met afgang over de Lage Brug en van een huis genaamd de Hoop op de Markt niet ontvangen. Alles op naam van Johanna Stommens in het schotboek fol. 126. Gaat over tot parate executie. Blijkbaar wordt alleen het huis over de Hoge Brug verkocht. Koper is Marijnis Segers, wonende te Zierikzee. Koopsom: 345 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img188-189}.

===

5 oktober 1765
Wegens achterstallige verpondingen over het jaar 1763 betreffende een huis genaamd de Hoope aan de noordzijde van de Markt. Schotboek fol. 126 op naam van Johanna Stommens weduwe van Anthonij Verhoeven laat Laurens Pels (geauthoriseerd op 21 juni 1765) een veiling bij executie houden op 21 augustus en 4 september 1765. Koper Adriaen van Gheert voor 300 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R340, ongefolieerd {Img137-139}.

===

29 november 1773
Adriaen Johannes van Ghert, schipper te Roosendaal  vest (conditie 19 november 1773} Cornelia, Catharina en Joanna Maria Ruijs, meerderjarige jonge dochters voor wie compareerde Cornelia Ruijs in een huis en erf genaamd de Hoop aan de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 87v. Belast met: de helft van een cijns van 3 gld. 1 st aan de Kapelerij. de helft van een rente van 8 gld 6 st aan het Beneficie van de Zeven Getijden. Koopsom: 710 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img181}.

===

24 januari 1828
Cornelia en Maria Johanna Ruijs, particulieren verkopen aan Henricus Quakkelaar een huis en erf genaamd het vergulde Hart A29 aan de noordzijde van de Markt. O: Franciscus Verbraken, Z: de Markt, W: Petrus Leijdekkers en N: de waterloop. De verkoopsters aangekomen voor 2/3 part bij koop van Adriaan Johannes Ghert en voor 1/3 part uit de nalatenschap van hu zuster Catharina Ruijs, in het jaar 1811 overleden op het eiland Goes. Belast met: een cijns van 1 gld 52 cent aan de Kapellanie en een rente van 4 gld 15 cent aan he benefitie van de Zeven Getijden

WBA: Roosendaal en Nispen; Notaris G.A. Backx; N7023-6 {Img17-19}.


OS80r {Img114}

Melchior Pietersen van Balen uit Pieter Anthonis de Backer een huis en erf genaamd de Hope aan de Markt op 13£

===

JS35v {Img76}

Melchior Pietersen van Balen uit Pieter Anthonisz de Backer een huis en erf genaamd de Hope aan de Markt voor 1/3 part waarvan de andere 2/3 part toekomt aan Hendrick van Ham op 13£

Habet Jacobus Verbraeck X Cornelia van Ham, overgezet hier nevens

===

JS36r {Img76}
Uit Melchior Pietersen van Balen hier nevens bij deling van 27 juni 1731 een huis en erf genaamd de Hope op de Markt op 13£

Habet Balthazar van Ouwenis bij veste van 9 februari 1733.

===

JS35v {Img76}

Balthasar van Ouwenis uit Jacobus Verbraeck bij veste van 9 februari 1733 een huis en erf genaamd de Hoop op de Markt op 13£

Overgezet op Anthonij Verhoeven  fol. 127r.

===

JS127Ar {Img192}

uit Balthazarus van Ouwenis fol. 35v bij veste van 4 november 1740 een huis genaamd de Hoope op de Markt op 13£

Habet Adriaen Johannes van Gheert bij veste van executie van 5 oktober 1765 overgezet fol. 87v

===

JS87Av {Img129}
Adriaen van Gheert uit Johanna Stommens weduwe van Anthonij Verhoeven fol. 126v bij veste van executie van 9 oktober 1765 een huis genaamd de Hope op de Markt op 13£

===