huis de Karper

21 maart 1670
Martinus Brouwers heeft op 1 juni 1666 beslag gelegd op een huis aan de Kade. O: de weduwe en erfgenamen van Aert Noormans, Z: de bansloot of goederen van Lodijck, W: Janneken Loncke e N: ‘sherenstraat. Dit is het huis van Cornelis Jansen van Soeren. Dit om te verhalen 1.000 gld die van Soeren geleend had op 20 oktober 1664. Volgens vonnis van schepenen van 20 juli 1667 wordt Martinus Brouwers hierin gevest.

WBA: Roosendaal en Nispen; R271, fol. 30r-v {Img38-39}.

===

2 maart 1718
Lambertus van Samebeek, audireur militair te Bergen op Zoom in eigen naam voor 1/3 part en als lasthebber (procuratie van 26 jabuari 1718, notais Colanegies te ‘s-Gravenhage) van Willem Craeijvanger commies van de provincie Gelderland ter griffie en Wouter Hooreman commies ter griffie van de provincie Utrecht, beiden als testamentaire voogden over Gijsbert Craeijvanger, enig nagelaten minderjarige zoon van wijlen Johanna Maria Brouwers in leven weuwe van Gijsbert Craeijvanger en Lubert van Sambeek als lasthebber van Wouter Hoorerman en Petronella Maria Brouwers X Gijs van {Gennip} voor 1/3 part, Stephanus van Groeningen schepen te Bergen op Zoom en Barent Evenaer wonende te Bergen op Zoom X Petronella van Groeningen waar stiefvader van is Hendrick Raemsbergh als nakomelingenvan zaliger Catharina Brouwers voor 1/3 part samen geïnstitueerde erfgenamen van Hermanus van Essen  in leven predikant te Ossendrecht (notaris J. Dons 8 november 1715) vesten Adriaen Venroo in een huis, hof en erf genaamd de Karper op het einde van de Markt aan de Kaaije. O: de weduwe van Anselmus Segers, W: de erfgenamen van Jan Verhoeven, Z: de wedeuwe Zegers en N: ‘sherenstraat. Koopcontract: 18 december 1717. Koopsom: 980 gld met hypotheek.

WBA: Roosendaal en Nispen; R317, fol. 14r-15v {Img21-23}.

===

20 maart 1781
Johannes Smits onderpastor te Gilze namens Maria en Johanna Stadhouders en als voogd van Pieter, Geertruij, Cornelis en Anna Stadhouders, samen kinderen van Johanna Smits in leven weduwe van Jacobus Stadhouders vest Michiel Timmermans, schipper in een huis, pakhuis, hof en erf genaamd den Carper  op de zuidzijde van de Markt. Schotboek: fol. 64v. Koopcontract: 30 januari 1781. Koopsom: 1.830 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen, ongefolieerd {Img112}.

===

30 april 1825
Johannes van Hoof, schipper wonende te Roosendaal als lasthebber (onderhandse procuratie van 18 april 1825) van Adriaan Timmermans, schipper wonende te Putte en van Cornelis en Johannes Timmermans schippers beiden wonende te Rotterdam, Cornelia Timmermans X Johannes van Hoof, Maria Timmermans ongehuwd bejaarde dochter en particuliere te Roosendaal verkopen aan Anthonij Timmermans schipper wonende te Rotterdam 5/6 parten in een huis, pakhuis, hof en erf genaamd den Karper op de Grote Markt A no. … (sic). O: en Z: Ferdinandus Albertus Beels, W: Theodorus Elsenwijk en N: de straat. De verkopers in eigendom verkregen uit de nalatenschap van hun ouders Michiel Timmermans en Wilhelmina Jongeneelen. Koopsom: 1.250 gld,

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7020-25 {Img58-59}.


Schotboek

OS35v {Img70}
Martinus Brouwers uit Cornelis Jansen Verhoeven bij evictie van 21 maart 1670 een huis en erf aan de Caeije op 13£

Habet Adriaen van Venrooij bij veste van 2 maart 1718

===

OS36r {Img70}

Adriaen van Venroij, schipper uit Martinus Brouwers fol. 35 van de erfgenamen dominee Essen bij veste van 2 maart 1718 een huis en erf genaamd den Carper aan de Kaije op 13£

===

JS64v

Adriaan van Venrooij, schipper uit Martinus Brouwers fol. 33 van de erfgenamen Dominee van Essen bij veste van 2 maart 1718 een huis en erf genaamd de Carper aan de Kaeije

Habet Michiel Timmermans bij veste van 20 maart 1781 overgezet fol. 439v

===

JS439v

Michiel Timmermans X vorenstaande Willemina Jongenelen uit de kinderen van Jacobus Stadhouders bij veste van 20 maart 1781 een huis, pakhuis, hof en er genaamd den Carper aan de zuizijde op het einde van de Markt op 13£

Overgeboekt op Anthonij Timmermans fol. 434v

===

JS ongefolieerd {Img287}

Antonij Timmermans te Rotterdam uit zijn broeders en zusters als mede-erfgenamen van hun moeder Willemina Jongenelen fol. 439v bij koopcontract an 30 april 1825 een huis, hof er erf genaamd de Carper aan de zuidzijde op het einde van de Merkt aan de Kaaij op 13£