huis de Kroon aan de Markt

12 juni 1798
Cornelia Beurmans, Pieternella Beurmans, Anna Beurmans weduwe van Charles Darre, Dingena Beurmans X Willem de Looij, geassisteerd door haar zwager Robbregt van der Wielen, Bart Beurmans, Pieternella Beurmans, Jans Beurmans en de voornoemde Robbert van der Wielen als lasthebber (procuratie 26 februari 1798) van Adriana van Laar te Turnhout, alle kinderen en kinskinderen van wijlen Bart Beurmans wonende de eerste zes te Roosendaal, en de zevende te Oudenbosch en de achtste te Standdaarbuiten. vesten Adrianus Franciscus Nieuwenboers  in een huis en erf genaamd de Kroon op de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 34v. Koopcontract: 12 april 1798. Koopsom: 1.700 gld,

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 345-347 {Img177-178}.


JS 34v {Img75}

Modo de kinderen en kindskinderen als erfgenamen ab intestato van Bart Buurmans

Bart Buermans uit het weeskind van Gerard van Pelt fol. 505 bij veste van 2 juli 1748 een huis en erf genaamd de Roose op de Markt op 10£

Habet A.F. Nieuwenboers vide NCMa31v

===

NCMa31v {Img32}

Adrianus Franciscus Nieuwenboers uit Bart Buurmans fol. 34v bij veste van 12 juni 1798, pag. 345 een huis en erf genaamd de Kroon op de noordzijde van de Markt 

vide fol. 94v