huis de Kroon te Nispen

3 april 1749
Petronella Buermans, weduwe van Cornelis Slockers; Johanna Maria Buermans bejaarde dochter; Antonij Buermans bejaarde jongeman voor zich zelf en als aangestelde voogd over zijn minderjarige zuster Geertuij Buermans en als lasthebber van zijn zuster Catharina Buermans getrouwd met Theodorus Preekels (procuratie van 29 juli 1749 notaris J.J. van Laer te Breda); Anna Buermans (X Anthonij van Wesenbeek; mits de absentie van haar man geassisteerd door haar broeder Antonij Buermans; Adriaen Willem Meesters X Adriaentje Buermans; Thomas Smits X Elisabeth Buermans; Jan Buermans voor zich zelf en als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen zijn broeder Adriaen Buermans en Bart Buermans in eigen naam en als deelvoogd van zijn broeder Bastiaen Buermans en eindelijk Maria Buermans. Allen gezamenlijk nog voor Dingena Buermans, weduwe van Cornelis de Graeuw en nu getrouwd net Cornelis de Bout en nog voor Simon Buermans; alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Buermans (die wonen te Roosendaal Nispen, Breda en Essen) vesten Antonij Buermans wonende te Nispen in een huis, schuur en erf genaamd de Kroon binnen Nispen. Schotboek fol. … (sic). Koopsom inclusief het huis genaamd Sint Joris met dries (200R) zijnde leen daar achter gelegen: 700 gld. Koopcontract: 3 april 1749.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img79-80}.

===