huis de Nieuwe Kat

12 november 1792
Pieter Timmermans X Stoffelina van Schaluijnen vest Maria Haas X Johan Diksum in een huis en erf genaamd de Nieuwe Kat aan de zuidzijde van de Markt. Koopcontract: 20 oktober 1792. Koopsom: 20 oktober 1792.

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img379}.

===

21 februari 1797
Bernardus Morrien als lasthebber (procuratie van 15 februari 1797 not. J. van Koetsveld) van zijn echtgenote Maria Haas wonende te Delft (met de opmerking dat Maria Haas nimmer is geweest huisvrouw van Johan Diksum zoo als abusivelijk is gesteld bij ’t contract van koop en veste van ’t na te meldene huijs in dato 20 oktober en 12 november 1792 uitwijsens de actens door voornoemde John Dixon den 2 okctober 1792 en 23 april 1793 tot Rotterdam onder de hand getekend den 6 augustus 1793 voor notaris Abram Petersen en getuijgen tot Delft) vest Dingeman Prangers wonende te Roosendaal in een huis en erf genaamd de Nieuwe Kat aan de zuidzijde van de Markt. Koopcontract 20 januari 1797. Koopsom: 1.775 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; Amu565, pag. 15-16 {Img10-11}.

===

30 oktober 1838
Dingeman Prangers X Jacomijna van Gastel, kooplieden verkopen uit de hand aan Anna Maria Blankers, bejaarde ongehuwde dochter en particuliere een huis, schuur, hof en erf genaamd de Nieuwe Kat aan de zuidzijde van de Markt. Kadastraal: L664 en 665. De verkopers aangekomen op 21 februari 1797 voor schepenen van Roosendaal.  Koopsom 1.000 gld en kwijting van van een jaarlijkse lijfrente van 200 gld/jr.  

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6975-233 {Img697-698}.

 


Schotboek

NCMo19v {Img…}

Stoffelina van Schaluijnen weduwe en erfgename van Pieter Timmermans volgens testament van 19 september 1788 (voor schepenen van Roosendaal)

Stoffelina van Schaluijnen uit haar gemeen schot met Adriaan Raaijmakers als weduwnaar van Anthonia van Schaluijnen fol. 125v, 126, 404v, 435, 442v, 623 en 644v bij onderlinge deling van … (sic) maart 1785 een huis en erf genaamd de Nieuwe Kat op de zuidzijde van de Markt

Habet Maria Haas, nu Dingeman Prangers overgeboekt fol. NCMa32

===

NCMa32r {Img33}

Dingeman Prangers bij veste van 21 februari 1797

Maria Haas uit Stoffelina van Schaluijnen X Pieter Timmermans NCMo19v bij veste van 12 november 1792 een huis en erf genaamd de Nieuwe Kat op 16£ 

vide fol 206A