huis de Nieuwe Timmer of Klein Huisje

10 maart 1712
Adriaen Cornelissen Goethart en zijn echtgenote Maria Swijgers vesten Elisabeth Cornelissen d’oude in een huis en erf in de Molenstraat. O: Janneke Swijgers, W: schout Pieter Harel, Z: ‘sherenstraat en N: schout Pieter Harel. Koopcontract: 16 februari 1712. Koopsom: 400 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R311, fol. 26v-27r {Img35}.

===

11 februari 1733
Lambertus Sanderus, notaris en procureur als lasthebber (procuratie van 19 december 1732, voor schepenen) van Tanneke en Adriaentie Cornelissen d’Oude beiden jd’s vesten Carel van Naerssen in een huis en erf in de Molenstraat. O: Janneke Corn. Swijgers, W: en N: de koper en Z: de Molenstraat. Koopcontract: 19 december 1732. Koopsom: 250 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R331, fol. 8r {Img10}.


JS130Ar {Img195}

Elisabeth Cornelissen d’oude uit Maria Cornelissen Swijgers bij veste van van 10 maart 1712 een huis en erf genaamd de Nieuwe Timmer of Klijne Huijsinge in de Molenstraat op 6£

Habet Carel van Naerssen bij veste van 11 februari 1733 overgezet fol. 129r

===

JS129Ar {Img194}

Carel van Naerssen uit Elisabeth Cornelis d’Oude fol. 130 bij veste van 11 februari 1733 een huis en erf genaamd de Nieuwe Timmer oft Clijne Huijsinge in de Molenstraat op 6£