huis de Pelikaan

27 september 1572
Pieter Anthonis Pieter Pauwelssen vest zijn zoon Henrick Pieterssen in een hofstede genaamd den Cleijnen Pellicaen. N: de beek, OL het huis en erf van de verkoper, Z: ‘sherenstraat en W: het huis en erf van Anthonis Pieter Pauwelssen genaamd den Grooten Pellicaen. Op de Grote Pelikaan rust een rente van 3 Kgld die geheven wordt doo Adriaen Thonisen Stoutaert.

WBA: Roosendaal en Nispen; R211, fol. 6r.

===

13 augustus 1716
Quirijn Cornelissen Stommens vest Johanna Stommens, begijntje, ten behoeve van Cornelis, Adriana, Maria, Anna Catharina en Johanna Quirijnsen Stommens en Elisabeth Cornelissen van Balen allen knderen van Tanneken Barents Sprangers die testamentaire erfgename is van Barent Sprangers in een huis en erf op het einde van de Markt aan de Kaaij. O: het huis van Cornelisn Verdooren, W: Martinus Panis nomine uxoris, Z: ‘sherenstraat en N: de beek, Koopcontract: 20 juli 1716. koopsom: 350 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R315, fol. 40v-41r {Img48}.

===

9 april 1734
Jacobus Nicolaassen Verbraak mr schoenmake als lasthebber (procuratie van 11 februari 1734 notaris Goris te Diest) van Adriana Maria en Johanna Stommens, begijntjes op het begijnhof te Diest en Elisabeth Cornelissen van Baalen weduwe van Johan van Gastel wonende te Breda vesten Johanna Stommens X Antonij Verhoeven in een huis en erf genaamd de Pellicaan aan de noordzijde van de Markt. O: Petronella Verdooren, W: Maarten Panis, Z: de Markt en N: de waterloop. Volgends koopcontract tussen Jacobmijntje van Gagelfonk X Huibregt van Veldhoven van 2 maart 1734. Koopsom: 100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R331, fol. 41v-42r {Img110-111}.

===

26 oktober 1735
Cornelis van Doren wonende te Middelburg X Petronella Verdoren vest Antonie Verbosch mr hoedenmaker in een huis en erf genaamd de Pellicaen aan de noordzijde van de Markt met een hof daarachter over de loop. O: Joos van Merode, W: Antonie Verhoeven, Z: de Markt en N: de hof van Jacobus Timmermans. Schotboek: fol. 635r. Koopcontract: 19 september 1735. Koopsom: 500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R332, fol. 34r-v {Img50-51}.

===

28 april 1762
Johannes Verbosch als beneficiair erfgenaam van zijn vader Anthonij Verbosch en als toeziende voogd over de twee minderjarige kinderen van diens vader met namen Ferdinandus en Johannes Verbosch die ook mede-erfgenaam zijn en Joseph de Bakker ls lasthebber van Jan Luijck koopman te Dordrecht als voogd over de twee minderjarigen vesten Johannes Adrianus Simons mr vrijheidschirurgijn en schepen in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 62. Koopcontract 6 april 1762. Koopsom: 440 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img204}.

===

22 april 1771
Judith Emelia Pacharet, weduwe en erfgename van Johannes Adrianus Simons, in leven chirurgjin en apothecar in Roosendaal vest Martinus Withoek, koopman in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Pelicaan aan de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 62. Koopcontract 30 maart 1771. Koopsom: 850 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img 19}.

===

21 mei 1802
Akkoord tussen Martinus Withoek X Johanna Bakkers en Gerard de Bakker X Cornelia Wittock. De comparanten ter eenre doen afstand aan de comparanten ter andere van een huis, erf en hof genaamd de Pellekaan aan de noordzijde van de Markt, onder een aantal voorwaarden. Schotboek: fol. 62.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu567, pag.73-75 {Img38-39}.

===

7 april 1836
Testament van Gerardus de Bakker

WBA: Roosendaal en Nispen; notaris …. N7031-40 {Img…}.

===

7 april 1836
Testament van Cornelia Wittoek, ziekelijk X Gerardus de Backer, hoedenfabrikant

WBA: Roosendaal, notaris … N7031-41 {Img..}.

===

26 april 1838


Schotboek

JS62r {Img102}

Cornelis, Adriana, Maria, Anna Catharina en Johanna Quirijnsen Stommens mitsgaders Elisabeth Cornelissen van Balen bij veste van 13 augustus 1716 uit hun vader Quirijn Cornelissen Stommens fol. 301v een huis, van ouds genaamd de Pellicaen aan de noordzijde van de Markt op 12£

Habet Johanna Stommens X Antonij Verhoeven bij veste van 9 april 1734 overgezet fol, 126v

===

JS62r {Img102}

Cornelia Wittock X Gerardus de Bakker bij transport 21 mei 1802, pag. 73
Modo Martinus Withoek bij veste van 22 april 1771
Modo Judith Emelia Pailaret erfgename van haar man de onderstaande J.A. Simons bij testament van 11 oktober 1756 (notaris P.J. de {Siqierville} te Rotterdam} 
Modo Johannes Adrianus Simons bij veste  van 28 april 1762
Modo Johannes, Ferdinandus en Johanna Verbosch kinderen en erfgenamen van Anthonij Verbos

Antonij Verbos mr hoedenmaker uit Petronella Verdooren fol. 635 bij veste van 26 oktober 1735 een huis en erf genaamd de Pellicaen aan de noordzijde van de Markt op 10£