huis de Pottenbakkerij

22 juli 1635
Aert Janssen Vermeere vest Frans Franssen Bessembinder in een ledige afgebrande hofstede en erf met de materialen daarop staande in de Achterstraat. O: het huis en erf genaamd de Potbackerije van Anthonis Spangjaert nomine uxoris, Z: ‘sherenstraat, W: en N:  het erf van Jan Janssen van Rijn. Koopsom: 180 RGld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R 240, fol. 76v {Img82}.

===

6 februari 1636
Anthonij Adriaens Spaenjaert als man van Janneken Jacob Henricxssen Cloppers vest Geerit Adriaensen Smackers in een huis, hof en erf genaamd de Potbackerije in de Achterstraat. Dit met de halve gang voor zover die strekt tussen zij huis en het huis van Frans Franssen Bessembinder. O: ledig erf toebehorende … (sic), Z: de Achterstraat, W: de voorschreven Frans Franssen en N: het erf van Jan Janssen van Rijen. Koopsom: 1.125 Rgld. Op 21 oktober 1641 is alles betaald.

WBA: Roosendaal en Nispen; R242, fol. 12r {Img17}.

===

11 maart 1692
Lambregt Bartelen Hoffmans voor 1/5 en Balten Bartelen Hoffmans voor 1/5 en dezelfde Lambregt Bartelen Hoffmans als lasthebber van van Pieter en Corstiaen Hofmans en van Nicolaes van der Linden X Lijsbeth Hofmans voor 3/5 parten, zij allen samen kinderen van Balten Lambregts Hofmans vesten Willem de Keijser in een huis en erf in de Achterstraat. O: Pieter Costermans, Z: ‘sherenstraat en W: Catalijn Nieuwenhuijse en N: Maijke Jans van Rijn.

WBA: Roosendaal en Nispen; R291, fol. 9r-v {Img16-17}.

===

11 februari 1721
Willem de Keijser, koopman vest Willem Marijnissen Boeren in een huis, hof en erf in de Oost-of Achterstraat. O: een ander huis met houttuin en erf van de verkoper, W: de erfgenamen van Andries van der Ouderaa, Z: ‘sherenstraat en N: Cornelis Mattheussen van Barel. Koopcontract: 2 januari 1721. Koopsom: 950 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R320, fol. 8v-9r {Img21}.

===

31 oktober 1774
Johannes du Toij, med. dr wonende te Bergen op Zoom en zijn echtgenote Maria Boeren vesten Cornelis Meesters in een huis, schuur en erf in de Achterstraat. Schotboek fol. 254. Koopcontract: 4 oktober 1774. Koopsom: 825 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img238}.

===

6 december 1803
Cornelis Marcelisse Meesters vest Christiaan Swaanen in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Pottebakkerij in de Achterstraat. O: Pieter van Osta, Z: de straat, W: Arnoldus Bogers en N: Jacoba van Weel. Koopcontract: 7 november 1803. Koopsom: 1.000 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen, AMu567, pag. 457-458 {Img230-231}.

===

28 december 1818
Christiaan Zwanen, particulier verkoopt uit de hand aan Maria Ros, winkelierster en weduwe van Gerardus Franken een huis, schuurtje, hofje en erf, met het gemeenschappelijk gebruik van de gang daar westwaarts aan, in de Achterstraat C33. O: de weduwe Pieter van Osta, Z: de straat, W: de weduwe van Arnoldus Bogers en N: de weduwe van Hulst. De verkoper aangekomen bij koop van Cornelis {Cornelisse} Meesters van 7 november 1803. De verkoper reserveert voor hem en zijn echtgenote met de koopster het gemeenschappelijk gebruik van de middelkeuken en de achterkamer. Koopsom: 650 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7013 -130 {Img431-433}.


Schotboek

OS226r

Jan Janssen Wouters een huis en erf genaamd de Potbackerije in de Achterstraat gevest 27 februari {1640}  op 8£

Habet Willem de Keijser bij veste van 11 maart 1692

===

OS226r

Willem de Keijser uit Jan Wouters bij veste van 11 maart 1692 een huis en erf genaamd de Potbackerije in de Achterstraat op 8£

Habet Willem Marijissen Boeren bij veste van 11 februari 1721

===

JS254r {Img55}

Modo Maria Boeren als enige erfgename van haar vader Willem Marijnusse Boeren

Willem Marijnissen Boeren uit Willem de Keijser fol. 226 bij veste van 11 februari 1721 een huis en erf genaamd de Pottebackerije in de Achterstraat op 8£

Habet Cornelis Marcelisse Meesters bij veste van oktober 1774 overgebracht fol. 275

===

JS275A {Img97}

Cornelis Marcelis Meesters uit Maria Boeren fol. 254 bij veste van oktober 1774 een huis en erf genaamd de Pottebakkerij op het einde van de Achterstraat op 8£

Habet Christiaan Swaanen op NCA8

===

NCA8r {Img108}

Anna Maria Ros weduwe van Gerardus Franken bij onderhands koopcontract van 28 december 1818, notaris G.A. Backx

Christiaan Swaanen uit Cornelis Marcelisse Meesters fol. 275A bij veste van 6 december 1803, pag. 457 een huis, schuur, hof en erf in de Achterstraat op 8£

Co33&n273