huis de Prins Kardinaal

28 december 1667
Marinus Janssen van der Plas, weduwnaar van Maijken Jans van Son voor 1/4, Anthonij Cornelissen van Achthoven voor hemzelf en als voogd van de zes weeskinderen zaliger Henrick van Achthoven waar moeder van was Maijken Jans samen voor 2/4 en Pieter Thomas Waijer met zijn echtgenote Janneken Cornelissen van Achthoven voor 1/4 vesten Jan Cornelissen Geleijns als overnemer en in plaats van Anthonij Andriessen Bavelers in een huis, schuur, hof en erf met een rijgang aan de westzijde genaamd de Cardinale in de Molenstraat. O: huis, hof en erf van Michiel Boot met bepalingen over de gang, Z: ‘sherenstraat, W: huis en erf van Gijsbrecht Bruijnincx en de hof van Thomas Jacobsen met bepaling over de haag en N: de erfgenamen van Hagers. Koopsom: 3.200 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R268, fol. 88v {Img101}.

===

16 april 1685
Niclaes en Anna Lauwereijssen van Ameldonck voor de ene helft en Johan Baptista Molemans als executeur van de achtergelaten goederen van Maeijke Anthonissen van Berchum, die echtgenote was van Jan Cornelissen Geleijns voor zich zelf en zich sterk makende voor Cornelia Andriessen Bavelaers, begijntje te Turnhout, en Jan Anthonissen Bavelers in eigen naam en als voogd van zijn twee minderjarige zusters voor de andere helft vesten Jan Pieterssen Sgraeuwen in een huis, schuur, hof en erf en een rijgang aan de westzijde genaamd de Prins Cardinael in de Molenstraat. O: het huis, hof en erf van Michiel Boot (met uitgebreide bepaling over deze gang), Z: ‘sherenstraat, W: huis van Gijsbrecht Bruijnincx en de hof van Thomas Jacobssen (met bepaling over de haag) en N: de weduwe en erfgenamen van Anselmus Hagers. Koopsom: 2.500 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R268, fol. 88v {Img101}.

===

21 november 1715
Maria Jansen Schraeuwen weduwe en testamentaire erfgenaam van Albertus Hofmans (volgens testament van 5 oktober 1710, notaris J. Dons, geregistreerd 22 oktober 1710) vest Cornelis de Clercq in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Prins Cardinael in de Molenstraat. O: huis en hof van de erven Bavelaer, W: huis en erf van Cornelis Mangelaer en de hof van de schout Pieter Harel, Z: ‘sherenstraat en N: de hoveniershof van Cornelis Mangelaer. Koopcontract: 22 oktober 1715. Koopsom: 1.021 gld 12 st. 

WBA: Roosendaal en Nispen; R314, fol. 50r-v {Img57-58}.

===

1 september 1749
Arnoldus de Clercq wonende te Dordrecht als lasthebber (procuratie van 10 januari 1749, notaris Pieter van Gelsdorp) van zijn moeder Lucia van Havenbeek laatst weduwe van Jan de Crom wonende te Dordrecht vest Simon van Staeij wonende te Roosendaal in een huis, hof en erf genaamd de Prins Cardinael met de rijgang aan de westzijde aan de noordzijde van de Molenstraat. Het huis is door Laurijs de Clercq wonende te Rotterdam vernadert geweest volgens akte van 4 februari 1749 maar heeft hier van afstand gedaan volgens een akte van 26 augustus 1749 gepasseerd voor notaris Gualtherus Kolff te Rotterdam. Kooopcontract: 18 januari 1749. Koopsom: 835 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img87-88}.

===

12 februari 1822
Johanna Weijnen, landbouweresse en weduwe van Cornelis van Staeij en volgens testament voor schepenen van 26 augustus 1793 erfgenaam van hem verklaart de onroerende goederen in twee percelen te verdelen tussen haar twee kinderen. Simon van Staeij, land-en bouwman: een perceel weiland in Kalsdonk in het Hoerenstraatje, geschat op 1.200 gld en Simon  van Staeij een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Molenstraat B117. O: Cornelis Jacobs met halve gang, Z: de straat, W: de weduwe Gerardus des Champs en N: Pieter Vreugde, geschat op 1.200 gld.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6959-42 {Img802-804}.


Schotboek

OS140r {Img168}

Jan Corn. Geleijns uit Marinus van der PLas bij veste van 28 december 1667 een huis en erf op 13£

Habet Jan Pietersen Sgrauwen bij veste van 16 april 1685

===

JS166r {Img231}

Cornelis de Clercq, controleur en commies van de convooien en licenten uit Albertus Lambregtz Hofmans fol. 140 bij veste van 21 november 1715 een huis, hof en erf met de schuur genaamd de Prins Cardinael op de noordzijde van de Markt gekomen van Jan Pietersen Sgrauwen op 13£

Habet Simon van Staeij fol. 130

===

JS130Ar {Img195}

Modo Cornelis van Staaij zoon van Cornelia Jacobse Hanewouts bij schepenakte van 9 november 1776

Modo Cornelia Jacobse Haanwouts, weduwe en boedelhoudster van Simon van Staij

Simon van Staij uit Sijken Havenbeeck weduwe van Cornelis de Clercq bij veste van 1 september 1749 een huis, hof en erf met de schuur genaamd de Prins Cardinaal op de noordzijde van de Molenstraat op 13£

Bo117&n212

Overgebracht op Simon van Staeij NCMo15v

===

NCMo15v {Img 70}

Simon van Staaij uit zijn vader Cornelis van Staaij fol. 130A bij deling van 12 februari 1822, notaris P. van Vught een huis, schuur, hof en erf genaamd de Prins Cardinaal op 11£ 11st

Bo117&n212, hof B212