huis de Prins

27 mei 1651
Anthonij Taverniers is 327 gld schuldig wegens geleverde bieren aan Daniel Dillissen Brouwer. Onderpand onder andere: huis en erf waar hij woont en waar uithangt de Prince. Met verwijzing naar akten van 4 juni 1639 en 30 augustus 1642.

WBA: Roosendaal en Nispen; R253, ol. 72r {Img87}.

===

3 augustus 1654
Jan Cornelissen Heestermans vest Huijbrecht Cornelissen Crijnse in een huis, hof en erf uijthangende  de Prince met de landen (ca ½ bunder) daar aan behorende. O: en N: Jan Anthonissen van Eeckelen, Z: idem met halve gang en W: ‘sherenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; 254, fol. 43v-44r {Img64}.

===

12 mei 1677
Jan Goverts Buijsen, vorster te Essen erfmangelt met Hendrick Adriaenssen van de Sande een huis en erf genaamd de Prins in het dorp Nispen. O: Jan Anthonissen van Eeckelen, Z: Dionijs Cornelis, W: Jan Antonissen van Eeckelen en N: ‘sherenstraat tegen een huis en circa 90 R grond aan de Heuvel te Essen. Belast met 12¾ st/jr aan de kerk te Nispen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R277, fol. 46r-v {Img46r-v}.

===

{datum}
Petronella Buermans, weduwe van Cornelis Slockers; Johanna Maria Buermans bejaarde dochter; Antonij Buermans bejaarde jongeman voor zich zelf en als aangestelde voogd over zijn minderjarige zuster Geertuij Buermans en als lasthebber van zijn zuster Catharina Buermans getrouwd met Theodorus Preekels (procuratie van 29 juli 1749 notaris J.J. van Laer te Breda); Anna Buermans (X Anthonij van Wesenbeek; mits de absentie van haar man geassisteerd door haar broeder Antonij Buermans; Adriaen Willem Meesters X Adriaentje Buermans; Thomas Smits X Elisabeth Buermans; Jan Buermans voor zich zelf en als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen zijn broeder Adriaen Buermans en Bart Buermans in eigen naam en als deelvoogd van zijn broeder Bastiaen Buermans en eindelijk Maria Buermans. Allen gezamenlijk nog voor Dingena Buermans, weduwe van Cornelis de Graeuw en nu getrouwd net Cornelis de Bout en nog voor Simon Buermans; alle kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Buermans (die wonen te Roosendaal Nispen, Breda en Essen) vesten (conditie 3 april 1749) Jan Buermans, wonende te Nispen in een huis, hof en erf genaamd de Prins met ca 500R land daarachter. Koopsom: 930 gld. Belast met: een cijns van 3 gld 3st aan de kerk te Nispen en een rente van 1 gld aan de armen van Nispen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img78-79}

===

28 februari 1770
Op deze datum wordt vermeld 1G 172 R land achter het huis den Prins te Nispen.

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img181}.

===

28 februari 1770
Nicolaas van Ginderen, landman wonende te Nispen leent 350 gld (tegen 40 Grooten Vlaams het stuk) uit de erfenis van zijn grootvader Geert Loos. onderpand: 1G 72R land achter het huijs den Prins en verschillende anderen percelen te Nispen

WBA: Roosendaal en Nispen; R341, ongefolieerd {Img181}


Schotboek

OS… {Img144}

Jan Goverts Buijsen uit Denijs Cornelissen Mulders bij veste van 17 juni 1675 een huis en erf genaamd de Prins in het dorp Nispen met 39R hof

Habet Henrick Adriaen van de Sande bij erfmangeling en veste van 17 mei 1677

===