huis de Redoute

17 maart 1667
Jan Baptista Molemans als curator van de failliete boedel van zaliger Ansem Janssen Cuijpers en zijn echtgenote Digna Huijbrechts Donckers draagt over in rechters handen ten behoeve van Willem Goverts van Scharluijnen een huis, schuur en erf genaamd de Redoute bij de Hoge Brug naast de Turfvaart. O: de turfvaart, Z: en W: Jan Ruijten en N: ‘sherenstraat.

WBA: Roosendaal en Nispen; R268, fol. 27r {Img39}.