huis de Rode Leeuw

3 april 1641
Bertel Meeuse Mattheeussen als lasthebber (procuratie van 21 februari 1641 notaris Hendrick Fige te Antwerpen) van Maria Jeronimisdr geassisteerd door haar man Christoffel van Bergen voor de ene helft  en Jacob Jacobsen Jeroensen voor 1/4 part en Elisabeth Jacob Jeroensen echtgenote van Cornelis Joossen, schipper vanwege de absentie van haar man geassisteerd  door de voorschreven Jacob Jeroensen voor 1/4 part vesten Huijbrecht Sijmonssen in een huis, hof en erf genaamd de Rooden Leeu aan het Marktveld en strekkende over de loop. O: Daniel Dielissen Brouwer en Jan Cornelissen Crol, Z: het Marktveld, W: Jacob Claes Cril en N: Jan Cornelissen Crol. Koopsom5.950 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R244, fol. 26r-v {Img126}.

===

9 februari 1677
Neeltien Mighiels weduwe eerstwerf van Cornelis Huijbrechts Simonssen geassisteerd door haar zoon Adriaen Pieterssen van Gaal haer behoutsone vest Hendrick Pieterssen Costermans in een huis en erf genaamd de Rooden Leeuw aan de Markt. O: huis en brouwerij van Claes Luijcx, W: met de hele binnen-of rijgang aan Jacobus en Elisabeth Cril, Z: de Markt. Met noordwaarts daar aan gelegen de hof over de loop waaraan O: Niclaes Luijcx, N: de erfgenamen van Jan Cornelissen en mede Anna Janssen Cril, weduwe van Cornelis Davits Pijpers. Koopsom: 800 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R277, fol. 18v {Img28}.

===

12 juli 1704
jonker Adriaen Bax, rentmeester van de domeinen van Steenbergen en Roosendaal, als aangestelde curator van de failliete boedel van Pieter Costermans voor de helft en Mattheus Stilte ontvanger van de verpondingen van Breda als lasthebber (procuratie van 2 februari 1704 notaris Jacob Rijckevorsel) van Petronella Costermans voor de andere helft vesten Adriaen Anthonissen van Weel in een huis, hof en erf met de schuur daar achter aan en genaamd den Rooden Leeuw op de Markt. O: huis en erf van Marijnis Luijcx, W: huis en erf van Robbreght Friscus, Z; de Markt en N: de hof over ‘sherenwateringe en het erf van de weduwe van Cornelis Davidse Pijpers. Koopakte: 9 juni 1704. Koopsom: 1710 gld.

WBA: Roosendaal en Nsipen; R303, fol. 45v-46r {Img52}.  

===

13 september 1832
Anna Cornelia Gagelmans, rentenierster, weduwe en testamentaire erfgename (testament van 9 september 1803 notaris M.J. van Breda te Etten) van Adriaan Cornelisse van Weel verkoopt uit de hand aan Sebastianus van Hassel, schrijnwerker, een huis, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. O: Jacobus van Osta, Z: de Markt, W: Johannes Baptist Dekkers en N: notaris van Vught. De verkoopster aangekomen uit de nalatenschap van haar man. Belast met een rente van 1 gld aan de Armen van Roosendaal. Koopsom: 1.700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; notaris P. van Vught, N6969-154 {Img175-176}.

===

11 augustus 1853
Sebastianus van Hassel, schrijnwerker verkoopt aan Cornelis Adriaanszoon Laane rentenier een huis, schuur, hof en erf op de noordzijde van de Markt. Kadastraal: L34: moestuin en L35: huis en erf. O: de weduwe Jacobus van Osta, W: Johannes Baptist Dekkers, Z: de Markt en N: notaris van Vught. De verkoopster aangekomen bij koop van Anna Cornelia Gagelmans, weduwe van Adrianus Cornelis van Weel bij koopakte van 13 september 1832. Belast met een cijns van 1 gld/jr aan de RK Groote Armen. Koopsom: 2.700 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, n-II-2452-134 {Img293-294}.

 


Schotboek

OS77v
Cornelis Huijbrechts Sijmonssen uit de mast van Catelijn Schellekens een huis en erf genaamd de Rooden Leeu aan het Marktveld, gevest 3 april 1641.

Habet Henrick Pietersen Costermans bij veste van 9 februari 1677 

===

JS40r
Adriaen Cornelissen van Weel uit Petronella Costermans bij veste van 12 juli 1704 de helft van het huis en erf genaamd den Rooden Leeuw op de Markt op 18£

Uit Pieter Costermans bij veste van 12 juli 1704 de wederhelft.

Modo Maria van Barel de tocht en de eigenaren hun kinderen Adriaen en Johanna van Weel volgens testament van 14 mei 1779 notaris S. Bosschart. Vide fol. 16v

===

NCMa42v
Adriaan Cornelissen van Weel uit zijn moeders schot Maria van Barel, in leven weduwe van Cornelis Adriaens van Weel fol. 16v, 30v, 40 en 49v een huis, schuur hof en erf genaamd de Roode Leeuw aan de noordzijde van de Markt bij onderlinge deling van 22 januari 1803 op 18£