huis de Roos

8 augustus 1571
Het huis met achterhuis, erf en gronden  genaamd de Roose wordt genoemd als onderpand gegeven door Anthonis Bertelsen, wagenmaker. N: de beemd van Lambrecht Geroens, O: het huis en erf van Claes Beting en het brouwhuis van jonker Bernaerts van Etten, Z: ‘sherenstraat en W: het huis en erf den Helm

WBA: Roosendaal en Nispen; R210, fol. 48r-v {Img…}.  

===

27 april 1634

Cornelis Jacobs Kril X Truijcken Geerts huren van Adriaen Geertssen van den Brande een gedeelte van een huis, hof en erf genaamd de Roose op de Markt. Het contract is vergelijkbaar maar niet identiek aan die van 27 februari 1635.

WBA: Roosendaal en Nispen; R240, fol. 53r-v {Img175-176}.

===

27 februari 1635
Cornelis Jacobs Cril X Truijcken Geerts huren van Adriaen Geertssen van den Brande een gedeelte van een huis, hof en erf genaamd de Roose op de Markt. Het betreft de winkel met het hangende camerken boven de winkel, de westkelder, de keuken met de kamer, de afhang achter de gevel waar de huurder de helft van de peren mag bakken. De huurder krijgt ook de helft van de peren die aan de perenboom groeien, maar heeft geen gezag over de andere fruitbomen. Verder mag de huurder een stukje hof in het hof van de verhuurder in de Achterstraat gebruiken. De verhuurder behoudt de beschikking over de zolder. Plus nog een paar voorwaarden. De huur is voor de termijn van een jaar ingaande 30 april 1636. Het huurbedrag bedraagt 84 Rgld plus 6Rgld (2£) schot. Op 4 augustus 1637 betaald Joos Andriessen namens Truijcken Geertsen het bedrag van 84 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R241, fol. 31v-32v {Img37-38}.

===

In een akte van 19 juni 1640 wordt een akkoord gesloten betreffende een erfscheiding tussen het huis van van Anthonius Janssen Stoutaerts en het huis de Rose van Claes Cornelissen Betincx op de Markt. In de akte wordt genoemd den staenden gevel van sijns Stouters voorsaten brouwhuijsen. Met een verwijzing naar een akte van 13 mei 1575.

WBA: Roosendaal en Nispen; R244, fol. 51r-v {Img56-57}.
WBA: Roosendaal en Nispen; R212, fol. 49v-50r {Img57}.

===

25 november 1686
Jacob de Mond, kapitein in dienst van de Verenigde Nederlanden verkoopt uit de hand een huis en erf genaamd de Roose op Markt waarin de koper woont, hij vest mr Andries Pellen, mr chirurgijn. Het huis: O: Jacob Aertsen Verhoeven, Z: het Marktveld, W: mr Jacob Verheijk en N: de kinderen van Joos Loncke. Kan door de koper aanvaard worden per meidag 1687. Is gehuurd tot mei 1690. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R287, fol. 46v-47r {Img58}.

===

16 januari 1710
Maria Paters, weduwe van Cornelis Cuijpers vest Jan van der Riet in een huis, hof en erf genaamd de Roose op de Markt. O: de erfgenamen van Jacob Aerssen Verhoeven, W: de erfgenamen Francois Becanus, modo zijn weduwe, Z: de Markt en N: de weide van Cornelis de Kater. Koopcontract: 16 december 1709. Koopsom: 1.100 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R309, fol. 12r-v {Img14-15}.

===

2 juli 1748
Antonij van Trigt mr chirurgijn wonende te Dordrecht X Catharina van Pelt als lasthebber (procuratie  van 27 juni 1748 notaris B. van der Star te Dorderecht) vest Bart Buermans in een huis op de noordzijde van de Markt. O: de weduwe Adriaan Sgrauwen, W: Balten van Ouwenis, Z: de Markt en N: Adriaan de Ram. Schotboek: fol. …. (sic).Koopcontract 12 juni 1748. Koopsom: 700 gld, Alles betaald: 21 juli 1760.

WBA: Roosendaal en Nispen; R337, ongefolieerd {Img25}.

===

12 juni 1798 {controleren}
1) Cornelia Beurmans, weduwe van Charles Darre, 2) Dingena Beurmans X Willem de Looij en geassisteerd door haar zwager Robbert van der Wielen, 3) Bart Beurmans, 4) Pieternella Beurman, 5) Jansje Beurmans en de voorschreven 6) Robbert van der Wielen als lasthebber (8 germinal jl = 26 februari 1798 notaris A. Perrin te Turnhout). Allen kinderen en kindskinderen van Bart Beurmans. vesten Adrianus Franciscus Nieuwenboers in een huis en erf genaamd de Kroon op de noordzijde van de Markt. Schotboek: fol. 34v. Koopcontract: 12 april 1798. Koopsom: 1.700 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 345-347 {Img177-178}.


Schotboek

OS81v {Img116}

mr Andries Pellen uit Adriaan Geertsen van den Brande bij veste van 25 november 1686 een huis en erf genaamd de Rose aan de Markt

Jan van der Riet bij veste van 16 januari 1710

===

JS34 {Img75}

Jan van der Riet uit mr Andrijes Pellen bij veste van 16 januari 1710 een huis en erf genaamd de Rose aan de Markt 

Vermits het nevenstaande huis is vervallen wordt het schot vermindert naar 10£ In collegio 12 jui 1731

===

JS34v {Img75}

Modo de kinderen en kindskinderen als erfgenamen van Bart Buermans

Bart Buermans uit het weeskind van Gerard van Pelt fol. 505 bij veste van 2 juli 1748 een huis en erf genaamd de Roose op de Markt op 10£ 

Habet A.F. Nieuwenboers vide NCMa31v

===

NCMa31v {Img33}, NCMa31r {Img32}
Adrianus Franciscus Nieuwenboers uit Bart Buurmans fol. 34v bij veste van 12 juni 1798, pag. 345 een huis en erf de Kroon op de noordzijde van de Markt op 10£