huis de Rosbel

14 juli 1634
Jan Cornelissen bekent nog een schuld te hebben van 150 Rgld aan Cornelie Joachimsen de Vrome tegenwoordig gehuwd met Willem Aert Moerkijnts betreffende de koop van het huis en erf genaamd de Wildeman. O: het huis en erf Lucas Adriaenssen Smit, Z: ‘sherenstraat, W: het huis  genaamd de Rosbelle van Bartelmans Matteeus en N: het erf van Adriaen Centen. Alles is betaald op 18 juli 1636.

WBA: Roosendaal en Nispen; R40, fol. 80v-81r {Img203}.

===

30 augustus 1700
mr Laureijs Monden, advocaat etc, Cornelis van Gent, procureur beiden te Breda, Pieter Costermans, koopman en brouwer en Jacob Dons, notaris en procureur ieder voor 1/4 part vesten Michiel Fijnenbuijck in een huis, schuur, hof en erf van outs genaemt de Rosbel, op de noordzijde van de Achterstraat. O: Johan Laeckencooper, W: –, Z: ‘sherenstraat en N: de hof van Anthonij van Copal. Koopcontract: 22 juli 1700. Koopsom 1.160 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R299, fol. 125r {Img137}.

===

18 juli 1758
mr Gerrit Willem Motman, drossaard en ontvanger van Roosendaal en rentmeester van de Domeinen van Stad en Baronie van Breda vest Willem van den Broek in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Rosbel op de noordzijde van de Molenstraat. Koopcontract van 11 april 1787. Koopsom: 2.800 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; R345, ongefolieerd {Img125}.

===

31 mei 1759
Michiel Baaijens X Anthonetta de Bode lenen 600 gld van Anthonij Staaks {Haaks?} X Elisabeth Kuppens. Onderpand: een huis en erf genaamd de Rosbel in de Molenstraat en nog een huis, hof en erf op de noordzijde in de Molenstraat (op heden gevest).

WBA: Roosendaal en Nispen; R339, ongefolieerd {Img7-8}.

Noot: dit moet een ander huis zijn

===

14 november 1774
Jacobus en Elisabeth Fijnenbuijk vesten mr Gerrit Willem Motman, drossaard van Roosendaal, in wiens naam compareerde Jan Nicolaas Pelaton, in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Rosbel aan de noordzijde van de Molenstraat. Koopcontract: 3 maart 1774. Koopsom1.100 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R342, ongefolieerd {Img244}.

===

31 juli en 14 augustus 1839
Publieke verkoop, geauthoriseerd door de Arr. Rechtbank te Breda) op verzoek van 1) Anna Cornelia van den Broek, weduwe van Christiaan Spapen, 2) Johanna van den Broek X Bernardus Donkers, voerman, 3) Gerardina Haast X Franciscus Xaverius Kruger als voogdes over Adriana, Wilhelmus, Laurens, Pieter, Cornelia, Johanna en Trinet van den Broek verwekt door haar eerste man Pieter van den Broek met Carolus Oomen als toeziende voogd van een huis, schuur en erf op de noordzijde van de Molenstraat. Kadastraal L136 en moestuin L137 waarvan niet inbegerepen zijn de appelbomen. De goederen zijn afkomstig uit de nalaenschap van hun ouders en grootouders Willem van den Broek en Adriana Koks. Koper: Bernardus Donkers en zijn echtgenote Johanna van den Broek. Koopsom: 3.200 gld.

WBA: Roosendaal; notaris G.A. Backx, N7034-50 {Img124-128}.


JS133Av {Img199}

Modo Jacobus en Elisabeth Fijnenbuijk, kinderen en erfgenamen van hun ouders

Michiel Fijnenbuijk uit Gillis Geertsen van de heer advocaat Cornelis van Gent, Jacob Dons en Pieter Costermans fol. 45 bij veste van 30 augustus 1700 een huis en erf genaamd de Rosbel op 14£

Habet de heer drossard Motman fol. 219v

===

 JS219v {Img285}

mr Gerard Willem Motman uit Jacobus en Elisabeth Fijnenbuijk fol. 133v bij veste van 14 november 1774 een huis en erf genaamd de Rosbel in de Molenstraat op 14£

===

NCMo2r {img56}

Gerrit Willem Motman uit secretaris uit Jacobus en Elisabeth Fijnenbuijk fol. 133v bij veste van 14 november 1774 een huis en erf in de Molenstraat genaam de Rosbel, nevens de afgebrande erve op 14£

Habet Willem van den Broek bij veste van 18 juli 1787 overgeboekt fol. 126

uit secretaris Fercken fol. 768 bij veste van 28 januari 1755 een hofje in de St. Anthonijstraat, nu gevoegt aan den hof van de voorschreven huijsinge op 1£ 5 st

Habet Willem van den Broek bij veste voorschreven

===

JS126r {Img167}

Willem van den Broek uit de heer van Motman NCMo bij veste van 18 juli 1787 een huis en erf in de Molenstraat neevens de afgebrande erve genaamd de Rosbel op 14£
Item een hofje in de St. Anthonijstraat nu gevoegd aan de hof van het voornoemde huis op 1£ 5st.