huis de Roskam op de Varkensmarkt

 

===

13 december 1816
Testament van Maria Roem, echtgenote van Johannes Kuijpers wonende A89. Zij legateert aan haar zoon Adrianus Kuijpers de helft van een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Varkensmarkt B139. O: Cornelis van Baal, Z: en W: de straat en N: burgemeester van Gilse, Aan haar zoon Anthonius Kuijpers die bij haar woont legateert zij de helft van een huis, schuur, hof en erf aan de Markt A89. In de marge de opmerking dat de testatrice op 5 mei 1827 is overleden.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6953-208 {Img76-78}.

===

20 februari 1828
Staat en deling tussen Johannes Kuijpers, weduwnaar van Maria Roem en zijn enig nagelaten kinderen Adrianus en Antonius Kuijpers, kooplieden.
Onder 1) een huis, schuur, hof en erf genaamd den Roskam aan de noordzijde van de Varkensmarkt, aangekomen bij veste van 19 februari 1785. O: Cornelis van Baal en Wilhelmus Raaijmakers, Z: de Varkensmarkt, W: het Vugts-of Domeniedtraat en N: Wilhelmus Raaijmakers. Getaxeerd op 6.000 gld.
onder 2) een huis, schuur, hof en erf aan de zuidzijde van de Grote Markt bij het dorpshuis aangekomen bij koopakte van 22 februari 1811. O: G. de Bakker, W: erven van den Berg, Z: de waterloop of St. Jans-en St. Jorisdoelen. Getaxeerd op 4.000 gld.
Onder 3 t/m 10) landerijen. Aan Adrianus Kuijpers wordt onder andere aanbedeeld het huis de Roskam en aan Anthonius Kuijpers het huis bij het dorpshuis.

WBA: Roosendaal, notaris P. van Vught, N6965-27 {Img488-492}.