huis de Roskam

5 oktober 1645
Adriaen Marcelissen van Breugel heeft een schuld van 225 Rgld aan Laureijs Adriaens Leijs als gemachtigde van zijn broeder Jan Adriaensen vanwege de koop van paarden. Onderpand: twee huizen met erven, het ene waarin hij woont en het andere  een nieuw getimmerd huis genaamd den Roscam, beiden over de Hoge Brug. Het eerste huis: O: Jan Fransen van Innevelt, Z: de vaart, W: Adriaen Harmans en N: ‘sherenstraat. Het nieuw getimmerd huis: Z: ‘sherenstraat, W: het andere huijsken en N: Maijken Bancken cum suis.

===

WBA: Roosendaal en Nispen; R247, fol. 60r-v {Img135-136}.

20 december 1652
Lambrecht Jansen Franchois, kuiper vest Pieter Adriaensen van Breugel in een huis en erf genaamd den Roscam over de Hoge Brug. O:  het erf van Marinus Henrix, Z: ‘sherenstraat, W: Adriaen Jansen en N: de voorschreven Marinus Henrixsen. Koopsom”1.350 Rgld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R254, fol. 85v {Img105}.