huis de Rozenkrans

24 april 1708
Scheiding en deling van de goederen nagelaten door Jacob Aersen Verhoeven en zijn echtgenote Cornelia Biemans tussen hun kinderen: 1) Wilhelmina Verhoeven, 2) Corstiaen Verhoeven, 3)Catharina Verhoeven, 4) Aernout Verhoeven en 5) Geertruij Verhoeven, ieder voor 1/5 part. Kavel A: een huis, hof en erf op de Markt. O: het huis van Pieter Boot en het erf van de kinderen van drossaard Loncke, W: Maria Paters, weduwe van Andries Pelle, Z: de Markt en N: de weide vanPieter Jansen Timmermans. Toegedeeld aan Wilhelmina Verhoeven tegen inbreng van 400 gld aan kavel C, 1/3 part van 100 gld aan kavel D en 1/3 part van 500 gld aan kavel E.

WBA: Roosendaal en Nispen; R380, fol. 67r-69r {Img71-73}.

===

31 maart 1719
Johan Swaens als lasthebber (procuratie met compartitie van 9 november 1718) van Jacomina Verhoeven en haar crediteuren vest Cornelis van Gogh, mr broodbakker in een huis, hof en erf genaamd de Rosecrans op de Markt. W: Jan Corstiaensen van der Riet, O: het huis van Pieter Boot, Z: de Markt en N: ‘sherenwaterloop. Condirie van publieke verkoop: 30 januari 1719.Koopsom: 1.170 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R318, fol. 31r-32r {Img40-41}.

===

11 maart 1732
Cornelis Geersen van Gogh vest Adriaen Sgrauwen in een huis, hof en erf op de Markt. O: Cornelis Nuijts, W: Jan Corstiaensen van der Riet, Z: de Markt en N: de weduwe van Cornelis de Cater. Koopcontract: 19 februari 1732. Koopsom: 850 gld. Met schuldbrief.

WBA: Roosendaal en Nispen; R330, fol. 28v-29r {Img119-120}.

===

10 januari 1784
Catharina en Margo Schrauwen meerderjarige ongehuwde dochters en gezusters vesten Martinus Schrauwen in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt fol. 33v. Koopsom: 1.600 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img…}

===

20 februari 1794
Martinus Schrauwen mr broodmaker binnen Roosendaal thans woonachtig te Standdaarbuiten vest Jan Fercken secretaris en stokhouder van Roosendaal in een huis, schuur, hof en erf aan de noordzijde van de Markt. Koopcontract: 27 januari 1794. Koopsom: 1.200 gld

WBA: Roosendaal en Nispen; R346, ongefolieerd {Img58-59}.

===

21 herfstmaand 1809
{Pieter Brouwmels uit Mechelina Jacoba Schadden}

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu578{?}-36

===

8 januari 1825
Pieter Brouwmels bakker verkoopt aan Gerrit Heijblom schipper een huis, schuur en erf aan de Grote Markt A23. O: de weduwe Marijn Haast, W: burgemeester Johannes Petrus van Gilse, Z: de Markt en N: Hendrik Quakkelaar. De verkoper aangekomen van Mechelina Jacoba Schadden weduwe van Jan Fercken volgens veste van 21 september 1809. Koopsom: 1.000 gld.

WBA: Roosendaal, notaris W. van Welij, N7063-119 {Img1-2}.

 


Schotboek

JS34r {Img74}

Willemina Verhoeven uit haar vader Jacob Aersen Verhoeven bij deling van 24 april 1708 een huis, hof en erf op de Markt op 12£

Nu Cornelis van Gogh bij veste van 31 maart 1719

Habet Adriaen Sgrauwen bij veste van 11 maart 1732 overgezet hier nevens {= JS33v}

===

JS33v {Img74}

Adriaen Sgrauwen uit Cornelis van Gogh hier nevens bij veste van 11 maart 1732 een huis, hof en erf op de Markt op 12£

Habet secretaris Fercken bij veste van 20 februari 1794 NCMo

===

NCMo22 {Img76}, 23r {Img77}

Modo Mechelina Jacoba Schadden weduwe en erfgenamen van Jan Fercken

de secretaris Jan Ferken van fol. 696v, 717v, 719v en 720v uit Martinus Schrauwen fol. 33v van 20 februari 1794 een huis, schuren, hof en erf aan de noordzijde van de Markt op 12£

Overgebracht op Pieter Brouwmels fol. NCMa46

===

NCMa46r {Img47}

Pieter Brouwmels uit Mecelina Jacoba Schadden weduwe van secretaris Jan Fercken fol. NCMo22 bij veste van 21 herfstmaand 1809 nr. 36 een huis, schuur en erf op de noordzijde van de Markt op 12£

Overgebracht Gerrit Heijblom NCMa54

===

NCMa54r {Img54}

Gerrit Heijblom, schipper, uit Pieter Brouwmels NCMa46 bij koopcontract 8 januari 1825 een huis, schuur en erf aan de noordzijde van de Markt op 12£

===