huis de Runton

18 november 1775
Testament van Cornelis de Ram wonende te Roosendaal. Hij laat na aan zijn broer Christoffel de Ram de helft van een stede onder Halsteren en een huis, schuur en erf genaamd het Schippershuijs bij de Lage Brug onder Roosendaal en een perceel bij de Vroenhoutse Made. Hij laat na aan de gezamenlijke kinderen van zijn zuster Margareta de Ram getrouwd met Thillemanus van Eertrijk een aantal percelen onder Roosendaal en ook een huis genaamd de Runton bij de Hoge Brug. De ouders van de gezamenlijke kinderen krijgen het vruchtgebruik. Aan zijn zuster Adriana de Ram, getrouwd met Adriaan Franciscus Nieuwenboers, en bij vooroverlijden aan haar man, laat hij na 2/3 parten van een huis, schuur, brouwerij, hof en erf aan de noordzijde van de Markt met alle gereedschappen etc  en ook 2/3 parten van een huis, schuur, hof en erf genaamd den Orangeboom oostwaarts daaraan met 2/3 prt van een weide daar achteraan. Aan zijn nicht Cornelia de Ram getrouwd met Theodorus van Ravestijn laat hij goederen na onder Nieuw Gastel. Voor al zijn overige goederen benoemt hij tot erfgenaam zijn broeder Christoffel de Ram en zuster Adriana de Ram en bij vooroverlijden hun kinderen. Tot voogden over zijn minderjarige erfgenamen benoemt hij zijn broeder Christoffel de Ram en zijn zwager Adriaan Franciscus Nieuwenboers.

WBA: Roosendaal: notaris S. Bosschaert, N6843, ongenummerde akte {Img80-83}.

===

30 oktober 1783
Adrianus Franciscus Nieuwenboers namens Christoffel de Ram wonende te Bergen op Zoom vest Jan van Hasselt, wonende te Roosendaal in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Runton over de Hoge Brug in de Kalsdonksestraat. Schotboek: fol. 125. Koopcontract: 27 september 1783. Koopsom: 380 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; R344, ongefolieerd {Img296}.

===

4 mei 1797
Jan van Hasselt vest Cornelis Haaks in een huis, schuur, hof en erf genaamd de Runton over de Hoge Brug in de Kalsdonksestraat. Schotboek: fol. 125v. Koopcontract: 16 maart 1797. Koopsom: 570 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen;  AMu565, pag.35-36 {Img20-21}.

===

19 januari 1799
Pieternella de Rooij, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Haakx volgens testament van 31 mei 1779, notaris S. Bosschart vest secretaris Jan Francois van Etten in een huis, schuur en erf genaamd de Runton op het Huiseinde. Schotboek: fol. 124v. Koopcontract: 27 november 1798. Koopsom: 630 gld.

WBA: Roosendaal en Nispen; AMu565, pag. 423-424 {Img216-217}.

===

8 en 22 januari 1817
Publieke verkoop op verzoek van Johan Francois van Etten, oud-secretaris en koopman wonende B148 van een huis en grote schuur met 75R hof en erf genaamd de Runton op de Kalsdonksestraat over de Hoge Brug D59. O: de weduwe van Ursel, Z: de Armen van Roosendaal, W: de straat en N: Hendrik Raadts. De verkoper aangekomen bij veste van 19 januari 1799. Koper: Andries Maas, winkelier.

WBA: Roosendaal; notaris P. van Vught, N6954-4 en 23 {Img23-27}.


Schotboek

JS125r {Img166}

Modo Joannes Jacobus de Ram bij onderlinge deling tussen zijn broeders en zusters van 10 april 1795 voor schepenen

Modo Maria Sanders, weduwe en erfgename van Christoffel de Ram volgens testament van 15 november 1788 gepasseerd voor schepenen van Wouw

Christoffel de Ram een huis en erf genaamd de Runton op het Huiseinde op 5£ 10 st

Habet Jan van Hasselt bij veste van 30 oktober 1783 overgebracht hier nevens

===

JS124v {Img166}

Secretaris Jan Francois van Etten bij veste van 19 januari 1799, pag. 423

Pieternella de Rooij weduwe en boedelhoudster van Cornelis Haaks volgens testament van 31 mei 1779, notaris S. Bosschart

Cornelis Haaks bij veste van 4 mei 1797

Jan van Hasselt uit Christoffel de Ram fol. 125 hier nevens bij veste van 30 oktober 1789 {controleren!}een huis en erf genaamd de Runton op het Huiseinde op 5£ 10 st

Do31&n353

Overgebracht op Andries Maas NCHB2v

===

NCHB2v {Img124}

Andries Maas uit secretaris J.F. van Etten fol. 124v bij publieke verkoping van 22 januari 1817, notaris P. van Vught een huis, schuur met omtrent 75R hof en erf genaamd de Runton over de Hoge Brug

Do31&n353

===

NCHB2v {Img124}

Pieter van Broekhoven uit het bovenstaande schot van Andries Maas bij onderhandse koop van 15 februari … {sic}, notaris P. van Vught een huis, schuur met omtrent 75R hof en erf over de Hoge Brug genaamd de Runton

Do41&n360