huis de Schans

 

 


Schotboek

JS77r {Img117}

Anna en Johanna Maria Dons uit Anthonie Bennaarts nomine uxoris NCA9 bij koopcontract van 6 januari 1820, notaris G.A. Backx de oosthelft van een huis en erf genaamd de Schans op het einde van Roosendaal op 1£

Mo71&n703